CVS

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

ความแปรปรวนของความชันอย่างต่อเนื่อง Delta modulation เป็นวิธีการเข้ารหัสด้วยเสียง มันคือการปรับเดลต้ากับตัวแปรขั้นตอนขนาด (adaptive delta modulation), เสนอครั้งแรกโดย Greefkes และ Riemens ในปี 1970

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น CVS การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น CVS 4.3 11 คะแนน
2 WAV เป็น CVS 4.3 6 คะแนน
3 3GP เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
4 MOV เป็น CVS 4.5 2 คะแนน
5 MP4 เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
6 AMR เป็น CVS 3.0 1 คะแนน
7 AVI เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
8 M4A เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
9 3G2 เป็น CVS
10 AAF เป็น CVS
11 ASF เป็น CVS
12 AV1 เป็น CVS
13 AVCHD เป็น CVS
14 CAVS เป็น CVS
15 DIVX เป็น CVS
16 DV เป็น CVS
17 F4V เป็น CVS
18 FLV เป็น CVS
19 HEVC เป็น CVS
20 M2TS เป็น CVS
21 M2V เป็น CVS
22 M4V เป็น CVS
23 MJPEG เป็น CVS
24 MKV เป็น CVS
25 MOD เป็น CVS
26 MPEG เป็น CVS
27 MPEG-2 เป็น CVS
28 MPG เป็น CVS
29 MTS เป็น CVS
30 MXF เป็น CVS
31 OGV เป็น CVS
32 RM เป็น CVS
33 RMVB เป็น CVS
34 SWF เป็น CVS
35 TOD เป็น CVS
36 TS เป็น CVS
37 VOB เป็น CVS
38 WEBM เป็น CVS
39 WMV เป็น CVS
40 WTV เป็น CVS
41 XVID เป็น CVS
42 8SVX เป็น CVS
43 AAC เป็น CVS
44 AC3 เป็น CVS
45 AIFF เป็น CVS
46 AMB เป็น CVS
47 APE เป็น CVS
48 AU เป็น CVS
49 AVR เป็น CVS
50 CAF เป็น CVS
51 CDDA เป็น CVS
52 CVSD เป็น CVS
53 CVU เป็น CVS
54 DSS เป็น CVS
55 DTS เป็น CVS
56 DVMS เป็น CVS
57 FAP เป็น CVS
58 FLAC เป็น CVS
59 FSSD เป็น CVS
60 GSM เป็น CVS
61 GSRT เป็น CVS
62 HCOM เป็น CVS
63 HTK เป็น CVS
64 IMA เป็น CVS
65 IRCAM เป็น CVS
66 M4R เป็น CVS
67 MAUD เป็น CVS
68 MP2 เป็น CVS
69 NIST เป็น CVS
70 OGA เป็น CVS
71 OGG เป็น CVS
72 OPUS เป็น CVS
73 PAF เป็น CVS
74 PRC เป็น CVS
75 PVF เป็น CVS
76 RA เป็น CVS
77 SD2 เป็น CVS
78 SHN เป็น CVS
79 SLN เป็น CVS
80 SMP เป็น CVS
81 SND เป็น CVS
82 SNDR เป็น CVS
83 SNDT เป็น CVS
84 SOU เป็น CVS
85 SPH เป็น CVS
86 SPX เป็น CVS
87 TAK เป็น CVS
88 TTA เป็น CVS
89 TXW เป็น CVS
90 VMS เป็น CVS
91 VOC เป็น CVS
92 VOX เป็น CVS
93 VQF เป็น CVS
94 W64 เป็น CVS
95 WMA เป็น CVS
96 WV เป็น CVS
97 WVE เป็น CVS
98 XA เป็น CVS