CVS

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

ความแปรปรวนของความชันอย่างต่อเนื่อง Delta modulation เป็นวิธีการเข้ารหัสด้วยเสียง มันคือการปรับเดลต้ากับตัวแปรขั้นตอนขนาด (adaptive delta modulation), เสนอครั้งแรกโดย Greefkes และ Riemens ในปี 1970

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น CVS การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น CVS 4.2 15 คะแนน
2 WAV เป็น CVS 4.0 8 คะแนน
3 MP4 เป็น CVS 4.0 4 คะแนน
4 MOV เป็น CVS 4.7 3 คะแนน
5 3GP เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
6 M4A เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
7 AVI เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
8 AMR เป็น CVS 3.0 1 คะแนน
9 VOX เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
10 3G2 เป็น CVS
11 AAF เป็น CVS
12 ASF เป็น CVS
13 AV1 เป็น CVS
14 AVCHD เป็น CVS
15 CAVS เป็น CVS
16 DIVX เป็น CVS
17 DV เป็น CVS
18 F4V เป็น CVS
19 FLV เป็น CVS
20 HEVC เป็น CVS
21 M2TS เป็น CVS
22 M2V เป็น CVS
23 M4V เป็น CVS
24 MJPEG เป็น CVS
25 MKV เป็น CVS
26 MOD เป็น CVS
27 MPEG เป็น CVS
28 MPEG-2 เป็น CVS
29 MPG เป็น CVS
30 MTS เป็น CVS
31 MXF เป็น CVS
32 OGV เป็น CVS
33 RM เป็น CVS
34 RMVB เป็น CVS
35 SWF เป็น CVS
36 TOD เป็น CVS
37 TS เป็น CVS
38 VOB เป็น CVS
39 WEBM เป็น CVS
40 WMV เป็น CVS
41 WTV เป็น CVS
42 XVID เป็น CVS
43 8SVX เป็น CVS
44 AAC เป็น CVS
45 AC3 เป็น CVS
46 AIFF เป็น CVS
47 AMB เป็น CVS
48 APE เป็น CVS
49 AU เป็น CVS
50 AVR เป็น CVS
51 CAF เป็น CVS
52 CDDA เป็น CVS
53 CVSD เป็น CVS
54 CVU เป็น CVS
55 DSS เป็น CVS
56 DTS เป็น CVS
57 DVMS เป็น CVS
58 FAP เป็น CVS
59 FLAC เป็น CVS
60 FSSD เป็น CVS
61 GSM เป็น CVS
62 GSRT เป็น CVS
63 HCOM เป็น CVS
64 HTK เป็น CVS
65 IMA เป็น CVS
66 IRCAM เป็น CVS
67 M4R เป็น CVS
68 MAUD เป็น CVS
69 MP2 เป็น CVS
70 NIST เป็น CVS
71 OGA เป็น CVS
72 OGG เป็น CVS
73 OPUS เป็น CVS
74 PAF เป็น CVS
75 PRC เป็น CVS
76 PVF เป็น CVS
77 RA เป็น CVS
78 SD2 เป็น CVS
79 SHN เป็น CVS
80 SLN เป็น CVS
81 SMP เป็น CVS
82 SND เป็น CVS
83 SNDR เป็น CVS
84 SNDT เป็น CVS
85 SOU เป็น CVS
86 SPH เป็น CVS
87 SPX เป็น CVS
88 TAK เป็น CVS
89 TTA เป็น CVS
90 TXW เป็น CVS
91 VMS เป็น CVS
92 VOC เป็น CVS
93 VQF เป็น CVS
94 W64 เป็น CVS
95 WMA เป็น CVS
96 WV เป็น CVS
97 WVE เป็น CVS
98 XA เป็น CVS