CVS

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

ความแปรปรวนของความชันอย่างต่อเนื่อง Delta modulation เป็นวิธีการเข้ารหัสด้วยเสียง มันคือการปรับเดลต้ากับตัวแปรขั้นตอนขนาด (adaptive delta modulation), เสนอครั้งแรกโดย Greefkes และ Riemens ในปี 1970

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง CVS การแปลง ให้คะแนน
1 CVS เป็น MP3 4.0 28 คะแนน
2 CVS เป็น AAC 3.8 7 คะแนน
3 CVS เป็น WAV 3.8 6 คะแนน
4 CVS เป็น AC3 5.0 1 คะแนน
5 CVS เป็น M4A 4.0 1 คะแนน
6 CVS เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
7 CVS เป็น FLAC
8 CVS เป็น OGG
9 CVS เป็น AIFF
10 CVS เป็น AMR
11 CVS เป็น M4R
12 CVS เป็น DTS
13 CVS เป็น OPUS
14 CVS เป็น SPX
15 CVS เป็น CAF
16 CVS เป็น W64
17 CVS เป็น WV
18 CVS เป็น VOC
19 CVS เป็น TTA
20 CVS เป็น RA
21 CVS เป็น MP2
22 CVS เป็น OGA
23 CVS เป็น PVF
24 CVS เป็น PRC
25 CVS เป็น MAUD
26 CVS เป็น 8SVX
27 CVS เป็น AMB
28 CVS เป็น AU
29 CVS เป็น SND
30 CVS เป็น SNDR
31 CVS เป็น SNDT
32 CVS เป็น AVR
33 CVS เป็น CDDA
34 CVS เป็น CVSD
35 CVS เป็น CVU
36 CVS เป็น DVMS
37 CVS เป็น VMS
38 CVS เป็น FAP
39 CVS เป็น PAF
40 CVS เป็น FSSD
41 CVS เป็น SOU
42 CVS เป็น GSRT
43 CVS เป็น GSM
44 CVS เป็น HCOM
45 CVS เป็น HTK
46 CVS เป็น IMA
47 CVS เป็น IRCAM
48 CVS เป็น SLN
49 CVS เป็น SPH
50 CVS เป็น NIST
51 CVS เป็น SMP
52 CVS เป็น TXW
53 CVS เป็น VOX
54 CVS เป็น WVE
55 CVS เป็น SD2
แปลงเป็น CVS การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น CVS 4.4 25 คะแนน
2 WAV เป็น CVS 4.0 17 คะแนน
3 MP4 เป็น CVS 4.2 10 คะแนน
4 M4A เป็น CVS 5.0 7 คะแนน
5 MOV เป็น CVS 4.7 3 คะแนน
6 3GP เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
7 MKV เป็น CVS 3.8 2 คะแนน
8 AVI เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
9 WMA เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
10 VOX เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
11 AMR เป็น CVS 3.0 1 คะแนน
12 3G2 เป็น CVS
13 AAF เป็น CVS
14 ASF เป็น CVS
15 AV1 เป็น CVS
16 AVCHD เป็น CVS
17 CAVS เป็น CVS
18 DIVX เป็น CVS
19 DV เป็น CVS
20 F4V เป็น CVS
21 FLV เป็น CVS
22 HEVC เป็น CVS
23 M2TS เป็น CVS
24 M2V เป็น CVS
25 M4V เป็น CVS
26 MJPEG เป็น CVS
27 MOD เป็น CVS
28 MPEG เป็น CVS
29 MPEG-2 เป็น CVS
30 MPG เป็น CVS
31 MTS เป็น CVS
32 MXF เป็น CVS
33 OGV เป็น CVS
34 RM เป็น CVS
35 RMVB เป็น CVS
36 SWF เป็น CVS
37 TOD เป็น CVS
38 TS เป็น CVS
39 VOB เป็น CVS
40 WEBM เป็น CVS
41 WMV เป็น CVS
42 WTV เป็น CVS
43 XVID เป็น CVS
44 8SVX เป็น CVS
45 AAC เป็น CVS
46 AC3 เป็น CVS
47 AIFF เป็น CVS
48 AMB เป็น CVS
49 APE เป็น CVS
50 AU เป็น CVS
51 AVR เป็น CVS
52 CAF เป็น CVS
53 CDDA เป็น CVS
54 CVSD เป็น CVS
55 CVU เป็น CVS
56 DSS เป็น CVS
57 DTS เป็น CVS
58 DVMS เป็น CVS
59 FAP เป็น CVS
60 FLAC เป็น CVS
61 FSSD เป็น CVS
62 GSM เป็น CVS
63 GSRT เป็น CVS
64 HCOM เป็น CVS
65 HTK เป็น CVS
66 IMA เป็น CVS
67 IRCAM เป็น CVS
68 M4R เป็น CVS
69 MAUD เป็น CVS
70 MP2 เป็น CVS
71 NIST เป็น CVS
72 OGA เป็น CVS
73 OGG เป็น CVS
74 OPUS เป็น CVS
75 PAF เป็น CVS
76 PRC เป็น CVS
77 PVF เป็น CVS
78 RA เป็น CVS
79 SD2 เป็น CVS
80 SHN เป็น CVS
81 SLN เป็น CVS
82 SMP เป็น CVS
83 SND เป็น CVS
84 SNDR เป็น CVS
85 SNDT เป็น CVS
86 SOU เป็น CVS
87 SPH เป็น CVS
88 SPX เป็น CVS
89 TAK เป็น CVS
90 TTA เป็น CVS
91 TXW เป็น CVS
92 VMS เป็น CVS
93 VOC เป็น CVS
94 VQF เป็น CVS
95 W64 เป็น CVS
96 WV เป็น CVS
97 WVE เป็น CVS
98 XA เป็น CVS