เครื่องมือแปลงไฟล์ MAUD ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล maud หรือแปลงให้เป็นสกุล maud

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

maud

MAUD

ไฟล์นามสกุล maud มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบเสียง Amiga MAUD ซึ่งพัฒนาโดย Electronic Arts และ Commodore ในปี 1985 MAUD ใช้สำหรับรูปแบบเสียง Amiga 8 หรือ 16 บิต อาจเป็นล้าสมัย