เครื่องมือแปลงไฟล์ VMS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล vms หรือแปลงให้เป็นสกุล vms

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

vms

VMS

Used in Germany to compress speech audio for voice mail. A self-describing variant of cvsd (Continuously Variable Slope Delta modulation).