Công Cụ Chuyển Đổi VMS

Chuyển đổi trực tuyến từ file vms sang định dạng khác và từ định dạng khác sang vms

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

vms

VMS

Used in Germany to compress speech audio for voice mail. A self-describing variant of cvsd (Continuously Variable Slope Delta modulation).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VMS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VMS 4.4 7 phiếu bầu
2 MOV sang VMS 3.8 6 phiếu bầu
3 MP4 sang VMS 5.0 4 phiếu bầu
4 WAV sang VMS 4.7 3 phiếu bầu
5 WMA sang VMS 4.5 2 phiếu bầu
6 OGG sang VMS 5.0 2 phiếu bầu
7 WMV sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
8 OPUS sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
9 3GP sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
10 M4A sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
11 FLAC sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
12 AVI sang VMS 3.0 1 phiếu bầu
13 ASF sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
14 AMR sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
15 WVE sang VMS 4.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi VMS

4.5 (41 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!