Công Cụ Chuyển Đổi VMS

Chuyển đổi trực tuyến từ file vms sang định dạng khác và từ định dạng khác sang vms

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

vms

VMS

Used in Germany to compress speech audio for voice mail. A self-describing variant of cvsd (Continuously Variable Slope Delta modulation).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VMS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VMS 5.0 4 phiếu bầu
2 MOV sang VMS 3.8 4 phiếu bầu
3 OGG sang VMS 5.0 2 phiếu bầu
4 WMA sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
5 WAV sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
6 MP4 sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
7 3GP sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
8 M4A sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
9 FLAC sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
10 ASF sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
11 AMR sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
12 WVE sang VMS 4.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang VMS
14 AAF sang VMS
15 AV1 sang VMS

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi VMS

4.7 (26 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!