เครื่องมือแปลงไฟล์ PVF ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pvf หรือแปลงให้เป็นสกุล pvf

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ
ทำการแปลง 452,896,419 ไฟล์ ซึ่งมีขนาดรวม 6,729 TB เรียบร้อยแล้ว

pvf

Portable Voice Format

PVF เป็นรูปแบบเสียงดิจิตอลที่มีแบนด์วิธต่ำ ADPCM เป็นพิเศษในการบันทึกและจัดเก็บคำพูดของมนุษย์ แฟ้ม. pvf มีคำพูดที่บันทึกแบบดิจิทัลในรูปแบบ PVF ไฟล์พีวีเอฟดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้กับโมเด็มเสียงระบบเดิมและเครื่องตอบรับอัตโนมัติที่ใช้ซอฟต์แวร์ บ่อยครั้งที่จะใช้กับโมเด็มเฉพาะไฟล์. vp จะต้องถูกแปลงเป็นรูปแบบ RMD เฉพาะอุปกรณ์ ปัจจุบันไฟล์เสียง PVF สามารถเล่นกับเครื่องเล่นสื่อหลัก ๆ หลายเครื่องและแปลงเป็นรูปแบบอื่น ๆ (เช่น WAV) ด้วยเครื่องมือแปลงข้อมูลหลายรูปแบบ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น PVF การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น PVF 5.0 9 คะแนน
2 MP4 เป็น PVF 4.7 6 คะแนน
3 M4A เป็น PVF 5.0 2 คะแนน
4 SPH เป็น PVF 4.0 1 คะแนน
5 SMP เป็น PVF 4.0 1 คะแนน
6 WVE เป็น PVF 4.0 1 คะแนน
7 AMR เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
8 VOX เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
9 MKV เป็น PVF 3.0 1 คะแนน
10 3G2 เป็น PVF
11 3GP เป็น PVF
12 AAF เป็น PVF
13 ASF เป็น PVF
14 AV1 เป็น PVF
15 AVCHD เป็น PVF

ดูทั้งหมด

PVF เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.6 (29 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!