แปลง PVF

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pvf หรือแปลงให้เป็นสกุล pvf

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

pvf

Portable Voice Format

PVF เป็นรูปแบบเสียงดิจิตอลที่มีแบนด์วิธต่ำ ADPCM เป็นพิเศษในการบันทึกและจัดเก็บคำพูดของมนุษย์ แฟ้ม. pvf มีคำพูดที่บันทึกแบบดิจิทัลในรูปแบบ PVF ไฟล์พีวีเอฟดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้กับโมเด็มเสียงระบบเดิมและเครื่องตอบรับอัตโนมัติที่ใช้ซอฟต์แวร์ บ่อยครั้งที่จะใช้กับโมเด็มเฉพาะไฟล์. vp จะต้องถูกแปลงเป็นรูปแบบ RMD เฉพาะอุปกรณ์ ปัจจุบันไฟล์เสียง PVF สามารถเล่นกับเครื่องเล่นสื่อหลัก ๆ หลายเครื่องและแปลงเป็นรูปแบบอื่น ๆ (เช่น WAV) ด้วยเครื่องมือแปลงข้อมูลหลายรูปแบบ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น PVF การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น PVF 4.3 45 คะแนน
2 MP4 เป็น PVF 4.2 28 คะแนน
3 M4A เป็น PVF 4.4 12 คะแนน
4 MKV เป็น PVF 3.8 2 คะแนน
5 OGG เป็น PVF 4.0 2 คะแนน
6 VOX เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
7 SPH เป็น PVF 4.0 1 คะแนน
8 SMP เป็น PVF 4.0 1 คะแนน
9 PAF เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
10 MPEG เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
11 AAC เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
12 MOV เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
13 AU เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
14 AMR เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
15 WVE เป็น PVF 4.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด

PVF เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.3 (108 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!