เครื่องมือแปลงไฟล์ M4R ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล m4r หรือแปลงให้เป็นสกุล m4r

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

m4r

MPEG 4 Ringtones Audio

M4R - is a digital multimedia container format used to store audio in mono channel mode. This format is suitable for store ringtones and it is widely used by Apple iPhone for its ringtones. Needless to say that M4R and M4A formats shares many similar features.

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง M4R การแปลง ให้คะแนน
1 M4R เป็น MP3 4.8 71 คะแนน
2 M4R เป็น CAF 4.9 11 คะแนน
3 M4R เป็น AAC 5.0 5 คะแนน
4 M4R เป็น M4A 5.0 4 คะแนน
5 M4R เป็น WAV 4.5 4 คะแนน
6 M4R เป็น AIFF 5.0 2 คะแนน
7 M4R เป็น AMR 4.5 2 คะแนน
8 M4R เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
9 M4R เป็น FLAC 5.0 1 คะแนน
10 M4R เป็น AC3
11 M4R เป็น WMA
12 M4R เป็น DTS
13 M4R เป็น OPUS
14 M4R เป็น SPX
15 M4R เป็น TTA
แปลงเป็น M4R การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น M4R 4.8 130 คะแนน
2 M4A เป็น M4R 4.7 42 คะแนน
3 MP4 เป็น M4R 4.6 23 คะแนน
4 FLAC เป็น M4R 4.4 9 คะแนน
5 WAV เป็น M4R 5.0 5 คะแนน
6 WMA เป็น M4R 4.5 4 คะแนน
7 AAC เป็น M4R 5.0 3 คะแนน
8 MPEG เป็น M4R 4.3 3 คะแนน
9 MOV เป็น M4R 5.0 3 คะแนน
10 AIFF เป็น M4R 5.0 2 คะแนน
11 AMR เป็น M4R 5.0 2 คะแนน
12 FLV เป็น M4R 5.0 1 คะแนน
13 OGG เป็น M4R 4.0 1 คะแนน
14 MKV เป็น M4R 4.0 1 คะแนน
15 CAF เป็น M4R 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด