แปลง M4R

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล m4r หรือแปลงให้เป็นสกุล m4r

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

m4r

MPEG 4 Ringtones Audio

M4R - is a digital multimedia container format used to store audio in mono channel mode. This format is suitable for store ringtones and it is widely used by Apple iPhone for its ringtones. Needless to say that M4R and M4A formats shares many similar features.

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง M4R การแปลง ให้คะแนน
1 M4R เป็น MP3 4.8 3,091 คะแนน
2 M4R เป็น WAV 4.8 333 คะแนน
3 M4R เป็น M4A 4.8 247 คะแนน
4 M4R เป็น AAC 4.8 209 คะแนน
5 M4R เป็น CAF 4.9 117 คะแนน
6 M4R เป็น OGG 4.8 71 คะแนน
7 M4R เป็น AIFF 4.7 39 คะแนน
8 M4R เป็น FLAC 5.0 21 คะแนน
9 M4R เป็น WMA 4.8 15 คะแนน
10 M4R เป็น AMR 4.3 13 คะแนน
11 M4R เป็น MP2 4.0 7 คะแนน
12 M4R เป็น OPUS 5.0 3 คะแนน
13 M4R เป็น AC3 4.5 2 คะแนน
14 M4R เป็น AU 5.0 1 คะแนน
15 M4R เป็น W64 5.0 1 คะแนน
แปลงเป็น M4R การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น M4R 4.8 25,406 คะแนน
2 M4A เป็น M4R 4.7 6,641 คะแนน
3 MP4 เป็น M4R 4.7 2,947 คะแนน
4 WAV เป็น M4R 4.8 997 คะแนน
5 MOV เป็น M4R 4.8 427 คะแนน
6 AAC เป็น M4R 4.7 399 คะแนน
7 FLAC เป็น M4R 4.8 250 คะแนน
8 OGG เป็น M4R 4.7 245 คะแนน
9 MPEG เป็น M4R 4.7 218 คะแนน
10 WMA เป็น M4R 4.7 124 คะแนน
11 WEBM เป็น M4R 4.8 112 คะแนน
12 WMV เป็น M4R 4.7 92 คะแนน
13 MKV เป็น M4R 4.6 90 คะแนน
14 AIFF เป็น M4R 4.7 84 คะแนน
15 AMR เป็น M4R 4.8 77 คะแนน

ดูทั้งหมด

M4R เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.8 (43,432 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!