เครื่องมือแปลงไฟล์ M4R ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล m4r หรือแปลงให้เป็นสกุล m4r

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ
ทำการแปลง 393,426,547 ไฟล์ ซึ่งมีขนาดรวม 5,611 TB เรียบร้อยแล้ว

m4r

MPEG 4 Ringtones Audio

M4R - is a digital multimedia container format used to store audio in mono channel mode. This format is suitable for store ringtones and it is widely used by Apple iPhone for its ringtones. Needless to say that M4R and M4A formats shares many similar features.

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง M4R การแปลง ให้คะแนน
1 M4R เป็น MP3 4.8 549 คะแนน
2 M4R เป็น AAC 4.8 36 คะแนน
3 M4R เป็น CAF 4.9 36 คะแนน
4 M4R เป็น WAV 4.9 34 คะแนน
5 M4R เป็น M4A 4.8 20 คะแนน
6 M4R เป็น OGG 5.0 14 คะแนน
7 M4R เป็น AIFF 4.5 6 คะแนน
8 M4R เป็น FLAC 5.0 5 คะแนน
9 M4R เป็น AMR 4.8 4 คะแนน
10 M4R เป็น WMA 5.0 2 คะแนน
11 M4R เป็น OGA 5.0 1 คะแนน
12 M4R เป็น OPUS 5.0 1 คะแนน
13 M4R เป็น AC3
14 M4R เป็น DTS
15 M4R เป็น SPX
แปลงเป็น M4R การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น M4R 4.8 2,496 คะแนน
2 M4A เป็น M4R 4.8 739 คะแนน
3 MP4 เป็น M4R 4.6 184 คะแนน
4 WAV เป็น M4R 4.8 97 คะแนน
5 FLAC เป็น M4R 4.8 47 คะแนน
6 AAC เป็น M4R 4.6 34 คะแนน
7 MPEG เป็น M4R 4.5 26 คะแนน
8 MOV เป็น M4R 5.0 23 คะแนน
9 WMA เป็น M4R 4.6 21 คะแนน
10 OGG เป็น M4R 4.6 20 คะแนน
11 WEBM เป็น M4R 4.6 14 คะแนน
12 AMR เป็น M4R 5.0 12 คะแนน
13 MKV เป็น M4R 4.6 10 คะแนน
14 AIFF เป็น M4R 5.0 9 คะแนน
15 WMV เป็น M4R 4.6 8 คะแนน

ดูทั้งหมด

M4R เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.8 (4,505 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!