แปลง M4R

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล m4r หรือแปลงให้เป็นสกุล m4r

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

m4r

MPEG 4 Ringtones Audio

M4R - is a digital multimedia container format used to store audio in mono channel mode. This format is suitable for store ringtones and it is widely used by Apple iPhone for its ringtones. Needless to say that M4R and M4A formats shares many similar features.

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง M4R การแปลง ให้คะแนน
1 M4R เป็น MP3 4.8 1,514 คะแนน
2 M4R เป็น WAV 4.8 140 คะแนน
3 M4R เป็น AAC 4.8 95 คะแนน
4 M4R เป็น CAF 4.9 82 คะแนน
5 M4R เป็น M4A 4.8 78 คะแนน
6 M4R เป็น OGG 4.9 34 คะแนน
7 M4R เป็น AIFF 4.6 18 คะแนน
8 M4R เป็น FLAC 5.0 10 คะแนน
9 M4R เป็น WMA 4.7 9 คะแนน
10 M4R เป็น AMR 4.8 5 คะแนน
11 M4R เป็น MP2 3.8 2 คะแนน
12 M4R เป็น OGA 5.0 1 คะแนน
13 M4R เป็น OPUS 5.0 1 คะแนน
14 M4R เป็น AC3
15 M4R เป็น DTS
แปลงเป็น M4R การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น M4R 4.8 10,642 คะแนน
2 M4A เป็น M4R 4.7 3,105 คะแนน
3 MP4 เป็น M4R 4.7 965 คะแนน
4 WAV เป็น M4R 4.8 420 คะแนน
5 AAC เป็น M4R 4.7 173 คะแนน
6 MOV เป็น M4R 4.8 140 คะแนน
7 FLAC เป็น M4R 4.9 124 คะแนน
8 MPEG เป็น M4R 4.6 100 คะแนน
9 OGG เป็น M4R 4.8 93 คะแนน
10 WMA เป็น M4R 4.5 60 คะแนน
11 WEBM เป็น M4R 4.7 55 คะแนน
12 MKV เป็น M4R 4.6 49 คะแนน
13 AIFF เป็น M4R 4.9 44 คะแนน
14 WMV เป็น M4R 4.6 44 คะแนน
15 AMR เป็น M4R 4.7 34 คะแนน

ดูทั้งหมด

M4R เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.8 (18,460 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!