แปลง M4R

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล m4r หรือแปลงให้เป็นสกุล m4r

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

m4r

MPEG 4 Ringtones Audio

M4R - is a digital multimedia container format used to store audio in mono channel mode. This format is suitable for store ringtones and it is widely used by Apple iPhone for its ringtones. Needless to say that M4R and M4A formats shares many similar features.

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง M4R การแปลง ให้คะแนน
1 M4R เป็น MP3 4.8 1,743 คะแนน
2 M4R เป็น WAV 4.8 172 คะแนน
3 M4R เป็น AAC 4.8 110 คะแนน
4 M4R เป็น M4A 4.9 107 คะแนน
5 M4R เป็น CAF 4.9 86 คะแนน
6 M4R เป็น OGG 4.8 39 คะแนน
7 M4R เป็น AIFF 4.6 18 คะแนน
8 M4R เป็น FLAC 5.0 11 คะแนน
9 M4R เป็น WMA 4.7 9 คะแนน
10 M4R เป็น AMR 4.4 8 คะแนน
11 M4R เป็น MP2 4.0 3 คะแนน
12 M4R เป็น OGA 5.0 1 คะแนน
13 M4R เป็น OPUS 5.0 1 คะแนน
14 M4R เป็น CDDA 5.0 1 คะแนน
15 M4R เป็น AC3
แปลงเป็น M4R การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น M4R 4.8 12,807 คะแนน
2 M4A เป็น M4R 4.7 3,688 คะแนน
3 MP4 เป็น M4R 4.7 1,223 คะแนน
4 WAV เป็น M4R 4.8 502 คะแนน
5 AAC เป็น M4R 4.7 210 คะแนน
6 MOV เป็น M4R 4.8 184 คะแนน
7 FLAC เป็น M4R 4.8 136 คะแนน
8 MPEG เป็น M4R 4.6 120 คะแนน
9 OGG เป็น M4R 4.7 115 คะแนน
10 WEBM เป็น M4R 4.7 72 คะแนน
11 WMA เป็น M4R 4.5 68 คะแนน
12 MKV เป็น M4R 4.6 57 คะแนน
13 WMV เป็น M4R 4.6 56 คะแนน
14 AIFF เป็น M4R 4.9 49 คะแนน
15 AMR เป็น M4R 4.7 41 คะแนน

ดูทั้งหมด

M4R เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (22,159 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!