เครื่องมือแปลงไฟล์ IRCAM ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล ircam หรือแปลงให้เป็นสกุล ircam

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

ircam

IRCAM SDIF

IRCAM SDIF (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique Sound อธิบายรูปแบบ Interchange) ใช้โดยซอฟต์แวร์เพลงทางวิชาการเช่นแพคเกจ CSound และโปรแกรมแก้ไขตัวอย่างเสียง MixView