Công Cụ Chuyển Đổi IRCAM

Chuyển đổi trực tuyến từ file ircam sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ircam

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ircam

IRCAM SDIF

IRCAM SDIF (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Mô tả Mô tả Mô tả âm thanh chính thống). Được sử dụng bởi phần mềm âm nhạc học như gói CSound và trình chỉnh sửa mẫu âm thanh MixView.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang IRCAM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang IRCAM 5.0 13 phiếu bầu
2 WAV sang IRCAM 4.0 8 phiếu bầu
3 MP4 sang IRCAM 3.8 3 phiếu bầu
4 M4A sang IRCAM 3.8 2 phiếu bầu
5 OGG sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
6 AC3 sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
7 MP2 sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
8 FLAC sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
9 AMR sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
10 WVE sang IRCAM 4.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang IRCAM
12 3GP sang IRCAM
13 AAF sang IRCAM
14 ASF sang IRCAM
15 AV1 sang IRCAM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi IRCAM

4.5 (33 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!