Công Cụ Chuyển Đổi IRCAM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ircam sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ircam

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ircam

IRCAM SDIF

IRCAM SDIF (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Mô tả Mô tả Mô tả âm thanh chính thống). Được sử dụng bởi phần mềm âm nhạc học như gói CSound và trình chỉnh sửa mẫu âm thanh MixView.