เครื่องมือแปลงไฟล์ SPH ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล sph หรือแปลงให้เป็นสกุล sph

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

sph

SPeech HEader Resources

SPHERE (SPeech HEADER Resources) เป็นรูปแบบไฟล์ที่กำหนดโดย NIST (National Institute of Standards and Technology) และใช้กับเสียงพูด SoX สามารถอ่านไฟล์เหล่านี้ได้เมื่อมีข้อมูลμ-law และ PCM จะละเว้นข้อมูลส่วนหัวใด ๆ ที่ระบุว่าข้อมูลถูกบีบอัดโดยใช้การบีบอัดที่สั้นลงและจะถือว่าข้อมูลเป็นกฎหมายμหรือ PCM นี้จะช่วยให้ SoX และบรรทัดคำสั่งสั้นลงโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกันโดยใช้ท่อเพื่อรวมข้อมูลและจากนั้นส่งผลให้ SoX สำหรับการประมวลผล

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด