Công Cụ Chuyển Đổi SPH

Chuyển đổi trực tuyến từ file sph sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sph

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sph

SPeech HEader Resources

SPHERE (Tài nguyên Ngôn ngữ Phát biểu) là định dạng tệp do NIST (Học viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia) xác định và được sử dụng với âm thanh giọng nói. SoX có thể đọc các tệp này khi chúng chứa dữ liệu μ và luật PCM. Nó sẽ bỏ qua bất kỳ thông tin tiêu đề nào nói rằng dữ liệu được nén bằng cách rút ngắn và sẽ xử lý dữ liệu dưới dạng luật μ hoặc PCM. Điều này sẽ cho phép SoX và dòng lệnh rút ngắn chương trình để được chạy cùng nhau bằng cách sử dụng đường ống để bao gồm dữ liệu và sau đó vượt qua kết quả SoX để chế biến.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SPH Chuyển đổi Đánh giá
1 SPH sang WAV 4.7 32 phiếu bầu
2 SPH sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
3 SPH sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
4 SPH sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
5 SPH sang AAC
6 SPH sang AC3
7 SPH sang FLAC
8 SPH sang OGG
9 SPH sang AIFF
10 SPH sang AMR
11 SPH sang M4R
12 SPH sang WMA
13 SPH sang DTS
14 SPH sang OPUS
15 SPH sang SPX
Chuyển đổi sang SPH Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang SPH 4.8 18 phiếu bầu
2 MP3 sang SPH 4.3 13 phiếu bầu
3 MP4 sang SPH 4.8 4 phiếu bầu
4 ASF sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
5 FLAC sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
6 M4A sang SPH 4.0 1 phiếu bầu
7 SWF sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
8 WVE sang SPH 4.0 1 phiếu bầu
9 3G2 sang SPH
10 3GP sang SPH
11 AAF sang SPH
12 AV1 sang SPH
13 AVCHD sang SPH
14 AVI sang SPH
15 CAVS sang SPH

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SPH

4.7 (77 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!