เครื่องมือแปลงไฟล์ TXW ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล txw หรือแปลงให้เป็นสกุล txw

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

txw

Yamaha TX-16W sampler

ตัวอย่าง Yamaha TX-16W รูปแบบไฟล์จากแป้นพิมพ์ตัวอย่างของ Yamaha ที่เขียนรูปฟล็อปปี้ดิสก์ 3.5 'ของไอบีเอ็มพีซี จัดการการอ่านไฟล์ที่ไม่มีฟิลด์อัตราตัวอย่างให้ตั้งค่าเป็นหนึ่งในที่คาดไว้โดยดูจากไบต์อื่น ๆ ในช่องความยาวของการโจมตี / ความยาวลูปและเริ่มต้นเป็น 33 kHz หากยังไม่ทราบอัตราตัวอย่าง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด