Công Cụ Chuyển Đổi TXW

Chuyển đổi trực tuyến từ file txw sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txw

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

txw

Yamaha TX-16W sampler

Bộ lấy mẫu Yamaha TX-16W. Một định dạng tập tin từ bàn phím lấy mẫu của Yamaha đã viết các đĩa mềm của IBM-PC 3.5 '. Xử lý việc đọc các tệp tin không có trường tỷ lệ lấy mẫu được đặt bằng một số byte khác trong các trường chiều dài tấn công / vòng lặp và mặc định là 33 kHz nếu tỷ lệ mẫu vẫn chưa được biết.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang TXW Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang TXW 4.2 144 phiếu bầu
2 M4A sang TXW 3.8 28 phiếu bầu
3 3GP sang TXW 5.0 8 phiếu bầu
4 MP4 sang TXW 5.0 6 phiếu bầu
5 OGG sang TXW 4.7 6 phiếu bầu
6 AMR sang TXW 5.0 5 phiếu bầu
7 WAV sang TXW 5.0 3 phiếu bầu
8 ASF sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
9 AAC sang TXW 3.8 2 phiếu bầu
10 OPUS sang TXW 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang TXW
12 AAF sang TXW
13 AV1 sang TXW
14 AVCHD sang TXW
15 AVI sang TXW

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TXW

4.2 (206 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!