เครื่องมือแปลงไฟล์ GSM ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล gsm หรือแปลงให้เป็นสกุล gsm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

gsm

GSM 06.10 Lossy Speech Compression

GSM 06.10 การบีบอัดคำพูดแบบ Lossy รูปแบบ lossy สำหรับการบีบอัดคำพูดที่ใช้ในมาตรฐานโลกสำหรับโทรคมนาคมโมบาย (GSM) เป็นการดีสำหรับวัตถุประสงค์ลดขนาดข้อมูลเสียง แต่จะมีเสียงรบกวนมากเมื่อสัญญาณเสียงที่ระบุถูกเข้ารหัสและถอดรหัสหลาย ๆ ครั้ง รูปแบบนี้ใช้กับแอปพลิเคชันจดหมายเสียงบางประเภท ค่อนข้างเข้มข้นของ CPU

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง GSM การแปลง ให้คะแนน
1 GSM เป็น MP3 5.0 1,321 คะแนน
2 GSM เป็น WAV 5.0 162 คะแนน
3 GSM เป็น 8SVX 5.0 1 คะแนน
4 GSM เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
5 GSM เป็น PRC 5.0 1 คะแนน
6 GSM เป็น SLN 5.0 1 คะแนน
7 GSM เป็น VOX 5.0 1 คะแนน
8 GSM เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
9 GSM เป็น AAC
10 GSM เป็น AC3
11 GSM เป็น FLAC
12 GSM เป็น AIFF
13 GSM เป็น AMR
14 GSM เป็น M4A
15 GSM เป็น M4R
แปลงเป็น GSM การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น GSM 4.9 476 คะแนน
2 WAV เป็น GSM 4.8 336 คะแนน
3 MP4 เป็น GSM 4.9 55 คะแนน
4 3GP เป็น GSM 5.0 36 คะแนน
5 M4A เป็น GSM 4.8 31 คะแนน
6 OGG เป็น GSM 5.0 13 คะแนน
7 ASF เป็น GSM 5.0 9 คะแนน
8 AMR เป็น GSM 5.0 7 คะแนน
9 AAC เป็น GSM 3.8 5 คะแนน
10 MOV เป็น GSM 5.0 3 คะแนน
11 VOX เป็น GSM 5.0 2 คะแนน
12 AVI เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
13 AU เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
14 WVE เป็น GSM 4.0 1 คะแนน
15 AIFF เป็น GSM 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด