เครื่องมือแปลงไฟล์ PAF ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล paf หรือแปลงให้เป็นสกุล paf

เลือกไฟล์เพื่อแปลง หรือลากไฟล์มาวางบนหน้านี้
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

paf

PARIS Audio File

รูปแบบไฟล์ Ensoniq PARIS (big-endian)