เครื่องมือแปลงไฟล์ WAV ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล wav หรือแปลงให้เป็นสกุล wav

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

wav

รูปแบบไฟล์รูปแบบของคลื่นเสียง

หนึ่งในรูปแบบเสียงที่พบบ่อยที่สุด รูปแบบที่ได้รับการพัฒนาโดย Microsoft (ในความร่วมมือกับ IBM) และมักจะเก็บข้อมูลเสียงไม่มีการบีบอัดที่มีชีพจรรหัส แต่ก็สามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บประมวลผลเสียงกับตัวแปลงสัญญาณเสียงอื่น ๆ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง WAV การแปลง ให้คะแนน
1 WAV เป็น MP3 4.9 23,156 คะแนน
2 WAV เป็น OGG 4.9 635 คะแนน
3 WAV เป็น WMA 4.9 365 คะแนน
4 WAV เป็น GSM 4.8 336 คะแนน
5 WAV เป็น M4A 4.9 304 คะแนน
6 WAV เป็น FLAC 4.9 276 คะแนน
7 WAV เป็น AIFF 4.9 224 คะแนน
8 WAV เป็น AAC 5.0 150 คะแนน
9 WAV เป็น WV 5.0 133 คะแนน
10 WAV เป็น AMR 5.0 130 คะแนน
11 WAV เป็น DTS 4.8 64 คะแนน
12 WAV เป็น CAF 5.0 47 คะแนน
13 WAV เป็น VOX 4.8 42 คะแนน
14 WAV เป็น AU 4.9 41 คะแนน
15 WAV เป็น SND 5.0 36 คะแนน
แปลงเป็น WAV การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น WAV 4.9 37,454 คะแนน
2 MP4 เป็น WAV 4.9 7,917 คะแนน
3 M4A เป็น WAV 4.9 7,400 คะแนน
4 3GP เป็น WAV 4.9 3,610 คะแนน
5 ASF เป็น WAV 5.0 2,641 คะแนน
6 OGG เป็น WAV 5.0 2,487 คะแนน
7 WVE เป็น WAV 4.5 1,444 คะแนน
8 AMR เป็น WAV 4.9 810 คะแนน
9 FLAC เป็น WAV 4.9 770 คะแนน
10 AAC เป็น WAV 4.9 630 คะแนน
11 AIFF เป็น WAV 4.9 570 คะแนน
12 MOV เป็น WAV 4.9 485 คะแนน
13 WMA เป็น WAV 4.6 312 คะแนน
14 CAF เป็น WAV 5.0 295 คะแนน
15 AVI เป็น WAV 4.8 288 คะแนน

ดูทั้งหมด