WAV

wav

รูปแบบไฟล์รูปแบบของคลื่นเสียง

หนึ่งในรูปแบบเสียงที่พบบ่อยที่สุด รูปแบบที่ได้รับการพัฒนาโดย Microsoft (ในความร่วมมือกับ IBM) และมักจะเก็บข้อมูลเสียงไม่มีการบีบอัดที่มีชีพจรรหัส แต่ก็สามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บประมวลผลเสียงกับตัวแปลงสัญญาณเสียงอื่น ๆ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง WAV การแปลง ให้คะแนน
1 WAV เป็น MP3 4.8 77,300 คะแนน
2 WAV เป็น OGG 4.8 2,766 คะแนน
3 WAV เป็น FLAC 4.7 1,972 คะแนน
4 WAV เป็น M4A 4.8 1,086 คะแนน
5 WAV เป็น WMA 4.8 957 คะแนน
6 WAV เป็น GSM 4.5 675 คะแนน
7 WAV เป็น AIFF 4.8 639 คะแนน
8 WAV เป็น M4R 4.8 426 คะแนน
9 WAV เป็น AAC 4.8 385 คะแนน
10 WAV เป็น WV 4.8 337 คะแนน
11 WAV เป็น AMR 4.8 295 คะแนน
12 WAV เป็น CAF 4.8 168 คะแนน
13 WAV เป็น DTS 4.6 161 คะแนน
14 WAV เป็น VOX 4.6 140 คะแนน
15 WAV เป็น AU 4.9 121 คะแนน
16 WAV เป็น OPUS 4.8 105 คะแนน
17 WAV เป็น CDDA 4.6 88 คะแนน
18 WAV เป็น SND 4.6 87 คะแนน
19 WAV เป็น SLN 4.9 77 คะแนน
20 WAV เป็น AC3 4.8 76 คะแนน
21 WAV เป็น MP2 4.5 55 คะแนน
22 WAV เป็น SPX 4.9 52 คะแนน
23 WAV เป็น IMA 4.4 31 คะแนน
24 WAV เป็น 8SVX 3.8 31 คะแนน
25 WAV เป็น VOC 4.6 25 คะแนน
26 WAV เป็น WVE 4.6 19 คะแนน
27 WAV เป็น W64 4.7 17 คะแนน
28 WAV เป็น SPH 4.8 16 คะแนน
29 WAV เป็น SMP 5.0 10 คะแนน
30 WAV เป็น CVS 4.0 8 คะแนน
31 WAV เป็น AVR 4.6 8 คะแนน
32 WAV เป็น OGA 4.6 7 คะแนน
33 WAV เป็น IRCAM 3.8 6 คะแนน
34 WAV เป็น TXW 5.0 5 คะแนน
35 WAV เป็น HTK 4.2 5 คะแนน
36 WAV เป็น AMB 4.4 5 คะแนน
37 WAV เป็น TTA 5.0 4 คะแนน
38 WAV เป็น FAP 4.3 3 คะแนน
39 WAV เป็น CVSD 5.0 3 คะแนน
40 WAV เป็น SD2 3.8 2 คะแนน
41 WAV เป็น CVU 3.8 2 คะแนน
42 WAV เป็น RA 5.0 2 คะแนน
43 WAV เป็น PRC 5.0 2 คะแนน
44 WAV เป็น HCOM 4.0 2 คะแนน
45 WAV เป็น NIST 5.0 2 คะแนน
46 WAV เป็น MAUD 5.0 2 คะแนน
47 WAV เป็น VMS 5.0 1 คะแนน
48 WAV เป็น DVMS 5.0 1 คะแนน
49 WAV เป็น SNDT 3.0 1 คะแนน
50 WAV เป็น PAF 5.0 1 คะแนน
51 WAV เป็น SOU 5.0 1 คะแนน
52 WAV เป็น PVF
53 WAV เป็น SNDR
54 WAV เป็น FSSD
55 WAV เป็น GSRT
แปลงเป็น WAV การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น WAV 4.8 108,743 คะแนน
2 M4A เป็น WAV 4.8 39,565 คะแนน
3 MP4 เป็น WAV 4.8 27,637 คะแนน
4 OGG เป็น WAV 4.8 8,785 คะแนน
5 FLAC เป็น WAV 4.8 5,181 คะแนน
6 MPEG เป็น WAV 4.8 4,917 คะแนน
7 3GP เป็น WAV 4.9 4,107 คะแนน
8 AAC เป็น WAV 4.8 3,864 คะแนน
9 WMA เป็น WAV 4.7 3,864 คะแนน
10 ASF เป็น WAV 5.0 2,674 คะแนน
11 OPUS เป็น WAV 4.8 2,319 คะแนน
12 AMR เป็น WAV 4.8 2,110 คะแนน
13 WEBM เป็น WAV 4.8 1,784 คะแนน
14 WVE เป็น WAV 4.5 1,444 คะแนน
15 MOV เป็น WAV 4.8 1,337 คะแนน
16 AIFF เป็น WAV 4.8 1,313 คะแนน
17 MKV เป็น WAV 4.7 967 คะแนน
18 AVI เป็น WAV 4.7 675 คะแนน
19 WMV เป็น WAV 4.8 592 คะแนน
20 CAF เป็น WAV 4.9 545 คะแนน
21 APE เป็น WAV 4.8 511 คะแนน
22 GSM เป็น WAV 4.8 440 คะแนน
23 FLV เป็น WAV 4.8 420 คะแนน
24 DSS เป็น WAV 4.5 247 คะแนน
25 SWF เป็น WAV 4.6 215 คะแนน
26 VOX เป็น WAV 4.4 197 คะแนน
27 MPG เป็น WAV 4.7 158 คะแนน
28 AU เป็น WAV 4.7 151 คะแนน
29 M4R เป็น WAV 4.8 140 คะแนน
30 AC3 เป็น WAV 4.9 140 คะแนน
31 M4V เป็น WAV 4.8 122 คะแนน
32 DTS เป็น WAV 4.5 117 คะแนน
33 WV เป็น WAV 4.7 109 คะแนน
34 OGA เป็น WAV 4.8 99 คะแนน
35 TS เป็น WAV 4.7 88 คะแนน
36 SLN เป็น WAV 4.8 85 คะแนน
37 SHN เป็น WAV 4.6 70 คะแนน
38 MTS เป็น WAV 4.8 69 คะแนน
39 SND เป็น WAV 4.5 62 คะแนน
40 RM เป็น WAV 4.6 53 คะแนน
41 W64 เป็น WAV 4.8 53 คะแนน
42 SMP เป็น WAV 4.5 51 คะแนน
43 OGV เป็น WAV 4.8 46 คะแนน
44 MP2 เป็น WAV 4.8 44 คะแนน
45 AAF เป็น WAV 4.4 44 คะแนน
46 SD2 เป็น WAV 4.2 42 คะแนน
47 SPX เป็น WAV 4.8 36 คะแนน
48 VOC เป็น WAV 4.6 31 คะแนน
49 MXF เป็น WAV 4.9 30 คะแนน
50 SPH เป็น WAV 4.7 29 คะแนน
51 TAK เป็น WAV 4.3 22 คะแนน
52 IMA เป็น WAV 4.6 14 คะแนน
53 3G2 เป็น WAV 4.9 11 คะแนน
54 8SVX เป็น WAV 3.8 11 คะแนน
55 VOB เป็น WAV 4.4 11 คะแนน
56 TTA เป็น WAV 4.8 10 คะแนน
57 XA เป็น WAV 4.3 9 คะแนน
58 MOD เป็น WAV 4.8 9 คะแนน
59 VQF เป็น WAV 4.9 7 คะแนน
60 RA เป็น WAV 5.0 7 คะแนน
61 CDDA เป็น WAV 3.8 6 คะแนน
62 F4V เป็น WAV 5.0 5 คะแนน
63 CVSD เป็น WAV 3.8 4 คะแนน
64 M2TS เป็น WAV 5.0 3 คะแนน
65 DIVX เป็น WAV 4.7 3 คะแนน
66 PAF เป็น WAV 5.0 2 คะแนน
67 CVS เป็น WAV 3.8 2 คะแนน
68 AVR เป็น WAV 4.5 2 คะแนน
69 PVF เป็น WAV 4.5 2 คะแนน
70 HTK เป็น WAV 4.0 1 คะแนน
71 DV เป็น WAV 5.0 1 คะแนน
72 FAP เป็น WAV 5.0 1 คะแนน
73 AV1 เป็น WAV
74 AVCHD เป็น WAV
75 CAVS เป็น WAV
76 HEVC เป็น WAV
77 M2V เป็น WAV
78 MJPEG เป็น WAV
79 MPEG-2 เป็น WAV
80 RMVB เป็น WAV 5.0 1 คะแนน
81 TOD เป็น WAV
82 WTV เป็น WAV
83 XVID เป็น WAV
84 AMB เป็น WAV
85 CVU เป็น WAV
86 DVMS เป็น WAV
87 FSSD เป็น WAV
88 GSRT เป็น WAV
89 HCOM เป็น WAV
90 IRCAM เป็น WAV
91 MAUD เป็น WAV
92 NIST เป็น WAV
93 PRC เป็น WAV 4.0 1 คะแนน
94 SNDR เป็น WAV
95 SNDT เป็น WAV
96 SOU เป็น WAV
97 TXW เป็น WAV 5.0 1 คะแนน
98 VMS เป็น WAV