แปลง CVSD

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล cvsd หรือแปลงให้เป็นสกุล cvsd

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

cvsd

Continuously Variable Slope Delta modulation

ความแปรปรวนของความชันอย่างต่อเนื่อง Delta modulation เป็นวิธีการเข้ารหัสด้วยเสียง มันคือการปรับเดลต้ากับตัวแปรขั้นตอนขนาด (adaptive delta modulation), เสนอครั้งแรกโดย Greefkes และ Riemens ในปี 1970

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด

CVSD เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.6 (49 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!