แปลง FAP

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล fap หรือแปลงให้เป็นสกุล fap

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

fap

PARIS Audio File

รูปแบบไฟล์ Ensoniq PARIS (little-endian)

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด

FAP เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.6 (26 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!