เครื่องมือแปลงไฟล์ FAP ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล fap หรือแปลงให้เป็นสกุล fap

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

fap

PARIS Audio File

รูปแบบไฟล์ Ensoniq PARIS (little-endian)