เครื่องมือแปลงไฟล์ PRC ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล prc หรือแปลงให้เป็นสกุล prc

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

prc

Psion Record

PRC (Product Representation Compact) เป็นรูปแบบไฟล์ 3D ที่สามารถใช้ฝังข้อมูล 3D ในไฟล์ PDF รูปแบบที่บีบอัดข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถจัดเก็บรูปแบบ 3D แบบต่างๆได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถบันทึกเฉพาะการแสดงภาพที่ประกอบด้วยรูปหลายเหลี่ยม (tessellation) หรือคุณสามารถบันทึกรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอนของรูปแบบ (ข้อมูล B-rep) ได้ ระดับการบีบอัดที่ต่างกันสามารถใช้กับข้อมูล 3D CAD เมื่อแปลงเป็นรูปแบบ PRC โดยใช้ Adobe Acrobat 3D

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด