เครื่องมือแปลงไฟล์ SD2 ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล sd2 หรือแปลงให้เป็นสกุล sd2

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

sd2

Sound Designer 2 format

SDII (Sound Designer II, บางครั้งเห็นได้ง่าย ๆ ในรูปแบบ SD2) เป็นรูปแบบไฟล์เสียงแบบสเตอริโอ / โมโนโฟนิกที่พัฒนาขึ้นโดย Digidesign สำหรับผลิตภัณฑ์การบันทึก / แก้ไขของ Macideshite เป็นตัวตายตัวแทนของรูปแบบไฟล์เสียงแบบโมโนโฟนิกแบบเดิม