แปลง GSRT

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล gsrt หรือแปลงให้เป็นสกุล gsrt

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

gsrt

Grandstream ring-tone files

ไฟล์เสียงเรียกเข้า Grandstream แม้ว่ารูปแบบไฟล์นี้จะมี A-law, μ-law, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 หรือ iLBC encode เสียง SoX สนับสนุนการอ่านและการเขียนเท่านั้น A-Law และμ-law .

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด

GSRT เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (67 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!