GSRT

gsrt

Grandstream ring-tone files

ไฟล์เสียงเรียกเข้า Grandstream แม้ว่ารูปแบบไฟล์นี้จะมี A-law, μ-law, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 หรือ iLBC encode เสียง SoX สนับสนุนการอ่านและการเขียนเท่านั้น A-Law และμ-law .

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น GSRT การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น GSRT 4.4 17 คะแนน
2 MP4 เป็น GSRT 5.0 5 คะแนน
3 M4A เป็น GSRT 3.8 3 คะแนน
4 MKV เป็น GSRT 4.0 1 คะแนน
5 MP2 เป็น GSRT 5.0 1 คะแนน
6 WVE เป็น GSRT 4.0 1 คะแนน
7 3G2 เป็น GSRT
8 3GP เป็น GSRT
9 AAF เป็น GSRT
10 ASF เป็น GSRT
11 AV1 เป็น GSRT
12 AVCHD เป็น GSRT
13 AVI เป็น GSRT
14 CAVS เป็น GSRT
15 DIVX เป็น GSRT
16 DV เป็น GSRT
17 F4V เป็น GSRT
18 FLV เป็น GSRT
19 HEVC เป็น GSRT
20 M2TS เป็น GSRT
21 M2V เป็น GSRT
22 M4V เป็น GSRT
23 MJPEG เป็น GSRT
24 MOD เป็น GSRT
25 MOV เป็น GSRT
26 MPEG เป็น GSRT
27 MPEG-2 เป็น GSRT
28 MPG เป็น GSRT
29 MTS เป็น GSRT
30 MXF เป็น GSRT
31 OGV เป็น GSRT
32 RM เป็น GSRT
33 RMVB เป็น GSRT
34 SWF เป็น GSRT
35 TOD เป็น GSRT
36 TS เป็น GSRT
37 VOB เป็น GSRT
38 WEBM เป็น GSRT
39 WMV เป็น GSRT
40 WTV เป็น GSRT
41 XVID เป็น GSRT
42 8SVX เป็น GSRT
43 AAC เป็น GSRT
44 AC3 เป็น GSRT
45 AIFF เป็น GSRT
46 AMB เป็น GSRT
47 AMR เป็น GSRT
48 APE เป็น GSRT
49 AU เป็น GSRT
50 AVR เป็น GSRT
51 CAF เป็น GSRT
52 CDDA เป็น GSRT
53 CVS เป็น GSRT
54 CVSD เป็น GSRT
55 CVU เป็น GSRT
56 DSS เป็น GSRT
57 DTS เป็น GSRT
58 DVMS เป็น GSRT
59 FAP เป็น GSRT
60 FLAC เป็น GSRT
61 FSSD เป็น GSRT
62 GSM เป็น GSRT
63 HCOM เป็น GSRT
64 HTK เป็น GSRT
65 IMA เป็น GSRT
66 IRCAM เป็น GSRT
67 M4R เป็น GSRT
68 MAUD เป็น GSRT
69 NIST เป็น GSRT
70 OGA เป็น GSRT
71 OGG เป็น GSRT
72 OPUS เป็น GSRT
73 PAF เป็น GSRT
74 PRC เป็น GSRT
75 PVF เป็น GSRT
76 RA เป็น GSRT
77 SD2 เป็น GSRT
78 SHN เป็น GSRT
79 SLN เป็น GSRT
80 SMP เป็น GSRT
81 SND เป็น GSRT
82 SNDR เป็น GSRT
83 SNDT เป็น GSRT
84 SOU เป็น GSRT
85 SPH เป็น GSRT
86 SPX เป็น GSRT
87 TAK เป็น GSRT
88 TTA เป็น GSRT
89 TXW เป็น GSRT
90 VMS เป็น GSRT
91 VOC เป็น GSRT
92 VOX เป็น GSRT
93 VQF เป็น GSRT
94 W64 เป็น GSRT
95 WAV เป็น GSRT
96 WMA เป็น GSRT
97 WV เป็น GSRT
98 XA เป็น GSRT