Công Cụ Chuyển Đổi PCX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pcx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pcx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pcx

Trao đổi máy tính cá nhân

PCX là đồ họa trình bày tiêu chuẩn được phát triển bởi ZSoft Korporation. Chương trình được sử dụng đồ họa ZSoft Paintbrush PC cho MS-DOS, xử lý văn bản và chế bản điện tử ứng dụng, chẳng hạn như Microsoft Word và Ventura Publisher. Không như tương tự phổ biến BMP, mặc dù được hỗ trợ bởi các biên tập viên đồ họa cụ thể như Adobe Photoshop, Corel Draw, GIMP và những người khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PCX sang JPG 4.9 143 phiếu bầu
2 PCX sang PNG 4.8 30 phiếu bầu
3 PCX sang BMP 4.7 21 phiếu bầu
4 PCX sang PDF 4.9 11 phiếu bầu
5 PCX sang DXF 5.0 8 phiếu bầu
6 PCX sang TIFF 5.0 6 phiếu bầu
7 PCX sang GIF 5.0 4 phiếu bầu
8 PCX sang DOC 5.0 4 phiếu bầu
9 PCX sang PLT 5.0 3 phiếu bầu
10 PCX sang JPEG 5.0 2 phiếu bầu
11 PCX sang AI 5.0 2 phiếu bầu
12 PCX sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
13 PCX sang SVG 3.0 1 phiếu bầu
14 PCX sang TGA 5.0 1 phiếu bầu
15 PCX sang JP2
Chuyển đổi sang PCX Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PCX 4.9 180 phiếu bầu
2 PNG sang PCX 4.9 80 phiếu bầu
3 BMP sang PCX 4.9 76 phiếu bầu
4 PDF sang PCX 4.9 29 phiếu bầu
5 GIF sang PCX 5.0 23 phiếu bầu
6 TIFF sang PCX 5.0 14 phiếu bầu
7 TTF sang PCX 5.0 11 phiếu bầu
8 HTML sang PCX 4.8 6 phiếu bầu
9 DXF sang PCX 4.0 4 phiếu bầu
10 BIN sang PCX 4.7 3 phiếu bầu
11 EPS sang PCX 5.0 2 phiếu bầu
12 PSD sang PCX 5.0 2 phiếu bầu
13 TGA sang PCX 5.0 2 phiếu bầu
14 XCF sang PCX 4.5 2 phiếu bầu
15 DOC sang PCX 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả