Công Cụ Chuyển Đổi PCX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pcx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pcx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 389,860,453 tập tin với tổng dung lượng là 5,550 TB

pcx

Trao đổi máy tính cá nhân

PCX là đồ họa trình bày tiêu chuẩn được phát triển bởi ZSoft Korporation. Chương trình được sử dụng đồ họa ZSoft Paintbrush PC cho MS-DOS, xử lý văn bản và chế bản điện tử ứng dụng, chẳng hạn như Microsoft Word và Ventura Publisher. Không như tương tự phổ biến BMP, mặc dù được hỗ trợ bởi các biên tập viên đồ họa cụ thể như Adobe Photoshop, Corel Draw, GIMP và những người khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PCX sang JPG 4.8 252 phiếu bầu
2 PCX sang PNG 4.7 44 phiếu bầu
3 PCX sang BMP 4.8 31 phiếu bầu
4 PCX sang PDF 4.7 24 phiếu bầu
5 PCX sang DXF 4.4 16 phiếu bầu
6 PCX sang TIFF 4.9 7 phiếu bầu
7 PCX sang GIF 5.0 5 phiếu bầu
8 PCX sang DOC 4.2 5 phiếu bầu
9 PCX sang JPEG 4.3 4 phiếu bầu
10 PCX sang AI 5.0 3 phiếu bầu
11 PCX sang PLT 5.0 3 phiếu bầu
12 PCX sang EPS 3.8 2 phiếu bầu
13 PCX sang SVG 4.0 2 phiếu bầu
14 PCX sang TGA 5.0 2 phiếu bầu
15 PCX sang ICO 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PCX Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PCX 4.9 219 phiếu bầu
2 PNG sang PCX 4.8 119 phiếu bầu
3 BMP sang PCX 4.8 97 phiếu bầu
4 GIF sang PCX 4.9 33 phiếu bầu
5 PDF sang PCX 4.9 32 phiếu bầu
6 TIFF sang PCX 5.0 14 phiếu bầu
7 TTF sang PCX 5.0 13 phiếu bầu
8 HTML sang PCX 4.8 6 phiếu bầu
9 DXF sang PCX 4.0 4 phiếu bầu
10 AI sang PCX 4.3 4 phiếu bầu
11 JPEG sang PCX 4.8 4 phiếu bầu
12 SVG sang PCX 5.0 3 phiếu bầu
13 PPTX sang PCX 3.8 3 phiếu bầu
14 EPS sang PCX 3.8 3 phiếu bầu
15 BIN sang PCX 4.7 3 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PCX

4.8 (984 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!