Công Cụ Chuyển Đổi PCX

Chuyển đổi trực tuyến từ file pcx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pcx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pcx

Trao đổi máy tính cá nhân

PCX là đồ họa trình bày tiêu chuẩn được phát triển bởi ZSoft Korporation. Chương trình được sử dụng đồ họa ZSoft Paintbrush PC cho MS-DOS, xử lý văn bản và chế bản điện tử ứng dụng, chẳng hạn như Microsoft Word và Ventura Publisher. Không như tương tự phổ biến BMP, mặc dù được hỗ trợ bởi các biên tập viên đồ họa cụ thể như Adobe Photoshop, Corel Draw, GIMP và những người khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PCX sang JPG 4.7 913 phiếu bầu
2 PCX sang PNG 4.8 218 phiếu bầu
3 PCX sang PDF 4.4 120 phiếu bầu
4 PCX sang BMP 4.6 89 phiếu bầu
5 PCX sang JPEG 4.6 56 phiếu bầu
6 PCX sang DXF 4.6 36 phiếu bầu
7 PCX sang TIFF 4.6 24 phiếu bầu
8 PCX sang DOC 4.4 15 phiếu bầu
9 PCX sang SVG 4.4 14 phiếu bầu
10 PCX sang EPS 4.1 11 phiếu bầu
11 PCX sang GIF 5.0 8 phiếu bầu
12 PCX sang ICO 5.0 6 phiếu bầu
13 PCX sang PSD 4.0 5 phiếu bầu
14 PCX sang DOCX 4.8 5 phiếu bầu
15 PCX sang PLT 4.6 5 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PCX Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PCX 4.8 523 phiếu bầu
2 PNG sang PCX 4.6 411 phiếu bầu
3 BMP sang PCX 4.7 253 phiếu bầu
4 PDF sang PCX 4.5 97 phiếu bầu
5 GIF sang PCX 4.8 70 phiếu bầu
6 JPEG sang PCX 4.4 43 phiếu bầu
7 PPTX sang PCX 4.2 24 phiếu bầu
8 TTF sang PCX 4.7 20 phiếu bầu
9 TIFF sang PCX 5.0 18 phiếu bầu
10 AI sang PCX 4.1 14 phiếu bầu
11 PSD sang PCX 4.9 14 phiếu bầu
12 DOCX sang PCX 4.1 14 phiếu bầu
13 PPSX sang PCX 4.1 12 phiếu bầu
14 DXF sang PCX 4.6 11 phiếu bầu
15 WEBP sang PCX 4.5 11 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PCX

4.7 (3,216 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!