เครื่องมือแปลงไฟล์ PCX ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pcx หรือแปลงให้เป็นสกุล pcx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

pcx

แลกเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

PCX เป็นกราฟิกที่นำเสนอมาตรฐานการพัฒนาโดย ZSoft Korporation โปรแกรมกราฟิกที่ใช้พู่กันพีซี ZSoft สำหรับ MS-DOS ประมวลผลคำและเผยแพร่เดสก์ทอปการใช้งานเช่น Microsoft Word และเวนทูราสำนักพิมพ์ ไม่เป็นที่นิยมอนาล็อก BMP, ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนโดยบรรณ​​าธิการกราฟิกที่เฉพาะเจาะจงเช่น Adob​​e Photoshop, Corel Draw, คนพิการและคนอื่น ๆ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง PCX การแปลง ให้คะแนน
1 PCX เป็น JPG 4.9 130 คะแนน
2 PCX เป็น PNG 4.8 28 คะแนน
3 PCX เป็น BMP 4.9 20 คะแนน
4 PCX เป็น PDF 4.9 10 คะแนน
5 PCX เป็น DXF 5.0 8 คะแนน
6 PCX เป็น TIFF 5.0 6 คะแนน
7 PCX เป็น GIF 5.0 4 คะแนน
8 PCX เป็น PLT 5.0 3 คะแนน
9 PCX เป็น DOC 5.0 3 คะแนน
10 PCX เป็น JPEG 5.0 2 คะแนน
11 PCX เป็น AI 5.0 2 คะแนน
12 PCX เป็น EPS 5.0 1 คะแนน
13 PCX เป็น TGA 5.0 1 คะแนน
14 PCX เป็น JP2
15 PCX เป็น WBMP
แปลงเป็น PCX การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น PCX 5.0 167 คะแนน
2 BMP เป็น PCX 4.9 75 คะแนน
3 PNG เป็น PCX 4.9 75 คะแนน
4 PDF เป็น PCX 4.9 28 คะแนน
5 GIF เป็น PCX 5.0 22 คะแนน
6 TIFF เป็น PCX 5.0 14 คะแนน
7 TTF เป็น PCX 5.0 11 คะแนน
8 HTML เป็น PCX 4.8 6 คะแนน
9 DXF เป็น PCX 5.0 3 คะแนน
10 BIN เป็น PCX 4.7 3 คะแนน
11 EPS เป็น PCX 5.0 2 คะแนน
12 PSD เป็น PCX 5.0 2 คะแนน
13 TGA เป็น PCX 5.0 2 คะแนน
14 XCF เป็น PCX 4.5 2 คะแนน
15 SVG เป็น PCX 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด