Công Cụ Chuyển Đổi MAUD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file maud sang định dạng khác và từ định dạng khác sang maud

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

maud

MAUD

Việc mở rộng tệp maud có liên quan đến định dạng âm thanh Amiga MAUD, được phát triển bởi Electronic Arts và Commodore năm 1985. MAUD được sử dụng cho định dạng âm thanh Amiga 8 hoặc 16 bit. Rất có thể là lỗi thời.