GSRT

gsrt

Grandstream ring-tone files

Các tập tin nhạc chuông Grandstream. Mặc dù định dạng tệp tin này có thể chứa A-Luật, μ-luật, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 hoặc iLBC mã hóa âm thanh, SoX hỗ trợ đọc và viết chỉ Luật A và luật μ .

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang GSRT Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang GSRT 3.8 3 phiếu bầu
2 MP4 sang GSRT 5.0 3 phiếu bầu
3 WVE sang GSRT 4.0 1 phiếu bầu
4 3G2 sang GSRT
5 3GP sang GSRT
6 AAF sang GSRT
7 ASF sang GSRT
8 AV1 sang GSRT
9 AVCHD sang GSRT
10 AVI sang GSRT
11 CAVS sang GSRT
12 DIVX sang GSRT
13 DV sang GSRT
14 F4V sang GSRT
15 FLV sang GSRT
16 HEVC sang GSRT
17 M2TS sang GSRT
18 M2V sang GSRT
19 M4V sang GSRT
20 MJPEG sang GSRT
21 MKV sang GSRT
22 MOD sang GSRT
23 MOV sang GSRT
24 MPEG sang GSRT
25 MPEG-2 sang GSRT
26 MPG sang GSRT
27 MTS sang GSRT
28 MXF sang GSRT
29 OGV sang GSRT
30 RM sang GSRT
31 RMVB sang GSRT
32 SWF sang GSRT
33 TOD sang GSRT
34 TS sang GSRT
35 VOB sang GSRT
36 WEBM sang GSRT
37 WMV sang GSRT
38 WTV sang GSRT
39 XVID sang GSRT
40 8SVX sang GSRT
41 AAC sang GSRT
42 AC3 sang GSRT
43 AIFF sang GSRT
44 AMB sang GSRT
45 AMR sang GSRT
46 APE sang GSRT
47 AU sang GSRT
48 AVR sang GSRT
49 CAF sang GSRT
50 CDDA sang GSRT
51 CVS sang GSRT
52 CVSD sang GSRT
53 CVU sang GSRT
54 DSS sang GSRT
55 DTS sang GSRT
56 DVMS sang GSRT
57 FAP sang GSRT
58 FLAC sang GSRT
59 FSSD sang GSRT
60 GSM sang GSRT
61 HCOM sang GSRT
62 HTK sang GSRT
63 IMA sang GSRT
64 IRCAM sang GSRT
65 M4A sang GSRT
66 M4R sang GSRT
67 MAUD sang GSRT
68 MP2 sang GSRT
69 NIST sang GSRT
70 OGA sang GSRT
71 OGG sang GSRT
72 OPUS sang GSRT
73 PAF sang GSRT
74 PRC sang GSRT
75 PVF sang GSRT
76 RA sang GSRT
77 SD2 sang GSRT
78 SHN sang GSRT
79 SLN sang GSRT
80 SMP sang GSRT
81 SND sang GSRT
82 SNDR sang GSRT
83 SNDT sang GSRT
84 SOU sang GSRT
85 SPH sang GSRT
86 SPX sang GSRT
87 TAK sang GSRT
88 TTA sang GSRT
89 TXW sang GSRT
90 VMS sang GSRT
91 VOC sang GSRT
92 VOX sang GSRT
93 VQF sang GSRT
94 W64 sang GSRT
95 WAV sang GSRT
96 WMA sang GSRT
97 WV sang GSRT
98 XA sang GSRT