Công Cụ Chuyển Đổi PGM

Chuyển đổi trực tuyến từ file pgm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pgm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pgm

Di graymap

PGM là một định dạng lưu trữ cho hình ảnh màu xám. Các tập tin trong định dạng này có thể được mở bằng phần mềm: ACDSee Photo Manager 14, Hệ thống ACD Canvas 15, Corel PaintShop Pro X4. Đây là loại tập tin có thể được sửa đổi với một trình soạn thảo văn bản. file PGM có thể ở hai phiên bản: P2 / P5. P2 là có thể đọc được, P5 - sang các định dạng nhị phân.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PGM Chuyển đổi Đánh giá
1 PGM sang JPG 4.8 721 phiếu bầu
2 PGM sang PNG 4.8 339 phiếu bầu
3 PGM sang JPEG 4.7 74 phiếu bầu
4 PGM sang BMP 4.8 34 phiếu bầu
5 PGM sang DXF 4.0 34 phiếu bầu
6 PGM sang TIFF 4.8 24 phiếu bầu
7 PGM sang EPS 5.0 23 phiếu bầu
8 PGM sang PDF 4.7 20 phiếu bầu
9 PGM sang PPM 4.9 10 phiếu bầu
10 PGM sang SVG 4.5 10 phiếu bầu
11 PGM sang GIF 5.0 9 phiếu bầu
12 PGM sang PBM 5.0 4 phiếu bầu
13 PGM sang PCD 3.8 3 phiếu bầu
14 PGM sang DOC 4.5 2 phiếu bầu
15 PGM sang YUV 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PGM Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang PGM 4.8 1,403 phiếu bầu
2 JPG sang PGM 4.8 940 phiếu bầu
3 PNG sang PGM 4.8 700 phiếu bầu
4 PDF sang PGM 4.4 186 phiếu bầu
5 JPEG sang PGM 4.6 75 phiếu bầu
6 DXF sang PGM 4.7 33 phiếu bầu
7 PPM sang PGM 4.8 27 phiếu bầu
8 TXT sang PGM 4.3 26 phiếu bầu
9 GIF sang PGM 4.8 26 phiếu bầu
10 DOCX sang PGM 4.0 24 phiếu bầu
11 TIFF sang PGM 4.7 13 phiếu bầu
12 PBM sang PGM 4.8 12 phiếu bầu
13 HTML sang PGM 5.0 12 phiếu bầu
14 DDS sang PGM 4.7 10 phiếu bầu
15 XCF sang PGM 4.1 9 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PGM

4.8 (4,930 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!