Công Cụ Chuyển Đổi PGM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pgm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pgm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pgm

Di graymap

PGM là một định dạng lưu trữ cho hình ảnh màu xám. Các tập tin trong định dạng này có thể được mở bằng phần mềm: ACDSee Photo Manager 14, Hệ thống ACD Canvas 15, Corel PaintShop Pro X4. Đây là loại tập tin có thể được sửa đổi với một trình soạn thảo văn bản. file PGM có thể ở hai phiên bản: P2 / P5. P2 là có thể đọc được, P5 - sang các định dạng nhị phân.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PGM Chuyển đổi Đánh giá
1 PGM sang JPG 4.8 444 phiếu bầu
2 PGM sang PNG 4.9 165 phiếu bầu
3 PGM sang JPEG 4.8 46 phiếu bầu
4 PGM sang EPS 5.0 22 phiếu bầu
5 PGM sang BMP 5.0 12 phiếu bầu
6 PGM sang PDF 4.8 9 phiếu bầu
7 PGM sang TIFF 5.0 8 phiếu bầu
8 PGM sang GIF 5.0 7 phiếu bầu
9 PGM sang PPM 5.0 6 phiếu bầu
10 PGM sang DXF 4.8 5 phiếu bầu
11 PGM sang PBM 5.0 3 phiếu bầu
12 PGM sang SVG 5.0 2 phiếu bầu
13 PGM sang YUV 5.0 2 phiếu bầu
14 PGM sang PCD 3.0 1 phiếu bầu
15 PGM sang ICO 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PGM Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PGM 4.9 520 phiếu bầu
2 PNG sang PGM 5.0 348 phiếu bầu
3 BMP sang PGM 4.9 87 phiếu bầu
4 PPM sang PGM 4.8 20 phiếu bầu
5 GIF sang PGM 5.0 18 phiếu bầu
6 PDF sang PGM 4.6 14 phiếu bầu
7 TXT sang PGM 4.7 13 phiếu bầu
8 TIFF sang PGM 4.7 13 phiếu bầu
9 HTML sang PGM 5.0 12 phiếu bầu
10 DXF sang PGM 5.0 10 phiếu bầu
11 DDS sang PGM 4.8 8 phiếu bầu
12 XCF sang PGM 5.0 4 phiếu bầu
13 CDR sang PGM 4.8 4 phiếu bầu
14 PBM sang PGM 5.0 3 phiếu bầu
15 DOCX sang PGM 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả