Công Cụ Chuyển Đổi PDB

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdb

Palm Database ImageViewer Format

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu trên các thiết bị Pegasus và Palm PDA. Bên cạnh hình ảnh, PDB cho phép bạn lưu trữ các bảng biểu, bản đồ, sách điện tử, và các dữ liệu khác một cách có cấu trúc. Hôm nay nó đã trở nên lỗi thời và đã được thay thế bởi các định dạng linh hoạt hơn với bảo vệ DRM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDB sang PDF 4.5 356 phiếu bầu
2 PDB sang EPUB 4.5 77 phiếu bầu
3 PDB sang MOBI 4.5 61 phiếu bầu
4 PDB sang DOC 4.5 47 phiếu bầu
5 PDB sang JPG 4.4 42 phiếu bầu
6 PDB sang SVG 4.5 41 phiếu bầu
7 PDB sang DOCX 4.5 22 phiếu bầu
8 PDB sang TXT 4.5 21 phiếu bầu
9 PDB sang GIF 4.1 17 phiếu bầu
10 PDB sang XLS 4.5 13 phiếu bầu
11 PDB sang PNG 4.3 9 phiếu bầu
12 PDB sang CSV 4.6 8 phiếu bầu
13 PDB sang FB2 4.9 8 phiếu bầu
14 PDB sang RTF 4.5 8 phiếu bầu
15 PDB sang JPEG 4.8 6 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDB Chuyển đổi Đánh giá
1 FB2 sang PDB 4.5 1,447 phiếu bầu
2 PDF sang PDB 4.4 1,321 phiếu bầu
3 EPUB sang PDB 4.7 933 phiếu bầu
4 DOCX sang PDB 4.6 812 phiếu bầu
5 DOC sang PDB 4.6 453 phiếu bầu
6 BIN sang PDB 4.5 301 phiếu bầu
7 JPG sang PDB 4.5 276 phiếu bầu
8 TXT sang PDB 4.4 240 phiếu bầu
9 MOBI sang PDB 4.7 222 phiếu bầu
10 PPTX sang PDB 4.6 196 phiếu bầu
11 DJVU sang PDB 4.3 178 phiếu bầu
12 RTF sang PDB 4.5 156 phiếu bầu
13 XLSX sang PDB 4.2 136 phiếu bầu
14 PNG sang PDB 4.6 128 phiếu bầu
15 ODT sang PDB 4.5 119 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDB

4.5 (8,800 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!