Công Cụ Chuyển Đổi PDB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 391,179,764 tập tin với tổng dung lượng là 5,574 TB

pdb

Palm Database ImageViewer Format

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu trên các thiết bị Pegasus và Palm PDA. Bên cạnh hình ảnh, PDB cho phép bạn lưu trữ các bảng biểu, bản đồ, sách điện tử, và các dữ liệu khác một cách có cấu trúc. Hôm nay nó đã trở nên lỗi thời và đã được thay thế bởi các định dạng linh hoạt hơn với bảo vệ DRM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDB sang PDF 4.5 234 phiếu bầu
2 PDB sang EPUB 4.5 52 phiếu bầu
3 PDB sang MOBI 4.4 51 phiếu bầu
4 PDB sang SVG 4.5 41 phiếu bầu
5 PDB sang DOC 4.5 32 phiếu bầu
6 PDB sang JPG 4.6 20 phiếu bầu
7 PDB sang GIF 4.5 15 phiếu bầu
8 PDB sang TXT 4.6 14 phiếu bầu
9 PDB sang XLS 4.5 12 phiếu bầu
10 PDB sang DOCX 4.6 10 phiếu bầu
11 PDB sang RTF 4.5 8 phiếu bầu
12 PDB sang CSV 4.6 8 phiếu bầu
13 PDB sang PNG 4.6 5 phiếu bầu
14 PDB sang XLSX 4.5 4 phiếu bầu
15 PDB sang JPEG 4.7 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDB Chuyển đổi Đánh giá
1 FB2 sang PDB 4.4 644 phiếu bầu
2 BIN sang PDB 4.5 201 phiếu bầu
3 PDF sang PDB 4.5 145 phiếu bầu
4 DOCX sang PDB 4.6 78 phiếu bầu
5 EPUB sang PDB 4.5 77 phiếu bầu
6 JPG sang PDB 4.7 48 phiếu bầu
7 TXT sang PDB 4.5 47 phiếu bầu
8 DOC sang PDB 4.7 41 phiếu bầu
9 PNG sang PDB 4.7 36 phiếu bầu
10 XLSX sang PDB 4.2 30 phiếu bầu
11 CSV sang PDB 4.7 23 phiếu bầu
12 DJVU sang PDB 4.1 21 phiếu bầu
13 PPTX sang PDB 5.0 20 phiếu bầu
14 HTML sang PDB 5.0 19 phiếu bầu
15 MOBI sang PDB 4.9 18 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDB

4.5 (2,159 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!