Công Cụ Chuyển Đổi PDB

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdb

Palm Database ImageViewer Format

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu trên các thiết bị Pegasus và Palm PDA. Bên cạnh hình ảnh, PDB cho phép bạn lưu trữ các bảng biểu, bản đồ, sách điện tử, và các dữ liệu khác một cách có cấu trúc. Hôm nay nó đã trở nên lỗi thời và đã được thay thế bởi các định dạng linh hoạt hơn với bảo vệ DRM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDB sang PDF 4.6 309 phiếu bầu
2 PDB sang EPUB 4.5 64 phiếu bầu
3 PDB sang MOBI 4.5 58 phiếu bầu
4 PDB sang SVG 4.5 41 phiếu bầu
5 PDB sang DOC 4.6 41 phiếu bầu
6 PDB sang JPG 4.3 37 phiếu bầu
7 PDB sang TXT 4.6 16 phiếu bầu
8 PDB sang DOCX 4.7 15 phiếu bầu
9 PDB sang GIF 4.5 15 phiếu bầu
10 PDB sang XLS 4.5 13 phiếu bầu
11 PDB sang PNG 4.4 8 phiếu bầu
12 PDB sang RTF 4.5 8 phiếu bầu
13 PDB sang CSV 4.6 8 phiếu bầu
14 PDB sang FB2 4.8 6 phiếu bầu
15 PDB sang JPEG 4.8 5 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDB Chuyển đổi Đánh giá
1 FB2 sang PDB 4.5 1,252 phiếu bầu
2 PDF sang PDB 4.4 774 phiếu bầu
3 EPUB sang PDB 4.6 561 phiếu bầu
4 DOCX sang PDB 4.6 500 phiếu bầu
5 BIN sang PDB 4.5 271 phiếu bầu
6 DOC sang PDB 4.6 249 phiếu bầu
7 TXT sang PDB 4.4 169 phiếu bầu
8 JPG sang PDB 4.5 167 phiếu bầu
9 MOBI sang PDB 4.7 154 phiếu bầu
10 DJVU sang PDB 4.2 139 phiếu bầu
11 PPTX sang PDB 4.6 136 phiếu bầu
12 PNG sang PDB 4.8 94 phiếu bầu
13 XLSX sang PDB 4.3 92 phiếu bầu
14 RTF sang PDB 4.4 89 phiếu bầu
15 ODT sang PDB 4.5 61 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDB

4.5 (6,101 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!