Công Cụ Chuyển Đổi CVS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file cvs sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cvs

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

Sự điều biến đồng bằng độ dốc liên tục là phương pháp mã hoá bằng giọng nói. Đó là điều chế đồng bằng với kích thước bước biến đổi (thích ứng điều biến đồng bằng), lần đầu tiên được đề xuất bởi Greefkes và Riemens vào năm 1970

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CVS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CVS 5.0 9 phiếu bầu
2 WAV sang CVS 5.0 4 phiếu bầu
3 3GP sang CVS 5.0 2 phiếu bầu
4 AVI sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
5 MOV sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
6 3G2 sang CVS
7 AAF sang CVS
8 ASF sang CVS
9 AV1 sang CVS
10 AVCHD sang CVS
11 CAVS sang CVS
12 DIVX sang CVS
13 DV sang CVS
14 F4V sang CVS
15 FLV sang CVS

Xem tất cả