Công Cụ Chuyển Đổi XBM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xbm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xbm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xbm

X Windows system bitmap (black and white)

Đây là một định dạng hình ảnh đơn sắc với một cấu trúc bitmap. Nó được sử dụng để lưu trữ hình ảnh của biểu tượng và con trỏ trong giao diện người dùng đồ họa Hệ thống X Window, được sử dụng cho các kết nối từ xa. Cấu trúc của một tập tin XBM bao gồm văn bản đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình C.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XBM Chuyển đổi Đánh giá
1 XBM sang PNG 4.6 11 phiếu bầu
2 XBM sang SVG 4.8 6 phiếu bầu
3 XBM sang TGA 4.7 3 phiếu bầu
4 XBM sang JPG 4.7 3 phiếu bầu
5 XBM sang JPEG 5.0 2 phiếu bầu
6 XBM sang PGM 5.0 2 phiếu bầu
7 XBM sang BMP 4.0 1 phiếu bầu
8 XBM sang PBM 4.0 1 phiếu bầu
9 XBM sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
10 XBM sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
11 XBM sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
12 XBM sang XPM 5.0 1 phiếu bầu
13 XBM sang JP2
14 XBM sang WBMP
15 XBM sang PCX
Chuyển đổi sang XBM Chuyển đổi Đánh giá
1 BMP sang XBM 4.9 92 phiếu bầu
2 PNG sang XBM 4.8 81 phiếu bầu
3 JPG sang XBM 4.9 25 phiếu bầu
4 ICO sang XBM 4.7 24 phiếu bầu
5 SVG sang XBM 5.0 7 phiếu bầu
6 HTML sang XBM 5.0 4 phiếu bầu
7 PSD sang XBM 5.0 4 phiếu bầu
8 PDF sang XBM 5.0 3 phiếu bầu
9 GIF sang XBM 5.0 2 phiếu bầu
10 XPM sang XBM 5.0 2 phiếu bầu
11 CUR sang XBM 5.0 2 phiếu bầu
12 XCF sang XBM 5.0 2 phiếu bầu
13 TGA sang XBM 5.0 1 phiếu bầu
14 OTF sang XBM 5.0 1 phiếu bầu
15 CDR sang XBM 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả