Công Cụ Chuyển Đổi XBM

Chuyển đổi trực tuyến từ file xbm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xbm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xbm

X Windows system bitmap (black and white)

Đây là một định dạng hình ảnh đơn sắc với một cấu trúc bitmap. Nó được sử dụng để lưu trữ hình ảnh của biểu tượng và con trỏ trong giao diện người dùng đồ họa Hệ thống X Window, được sử dụng cho các kết nối từ xa. Cấu trúc của một tập tin XBM bao gồm văn bản đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình C.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XBM Chuyển đổi Đánh giá
1 XBM sang PNG 4.7 28 phiếu bầu
2 XBM sang BMP 4.5 15 phiếu bầu
3 XBM sang JPG 4.9 10 phiếu bầu
4 XBM sang SVG 4.6 9 phiếu bầu
5 XBM sang TGA 4.7 3 phiếu bầu
6 XBM sang GIF 5.0 2 phiếu bầu
7 XBM sang JPEG 5.0 2 phiếu bầu
8 XBM sang PGM 5.0 2 phiếu bầu
9 XBM sang WMF 3.0 1 phiếu bầu
10 XBM sang PBM 4.0 1 phiếu bầu
11 XBM sang ICO 5.0 1 phiếu bầu
12 XBM sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
13 XBM sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
14 XBM sang XPM 5.0 1 phiếu bầu
15 XBM sang JP2
Chuyển đổi sang XBM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang XBM 4.7 601 phiếu bầu
2 BMP sang XBM 4.8 419 phiếu bầu
3 JPG sang XBM 4.6 207 phiếu bầu
4 ICO sang XBM 4.3 72 phiếu bầu
5 PDF sang XBM 4.7 24 phiếu bầu
6 GIF sang XBM 4.7 23 phiếu bầu
7 SVG sang XBM 4.8 17 phiếu bầu
8 JPEG sang XBM 4.5 11 phiếu bầu
9 CUR sang XBM 4.2 9 phiếu bầu
10 PSD sang XBM 4.6 7 phiếu bầu
11 TGA sang XBM 4.3 6 phiếu bầu
12 XCF sang XBM 5.0 6 phiếu bầu
13 TTF sang XBM 5.0 5 phiếu bầu
14 TXT sang XBM 3.8 4 phiếu bầu
15 HTML sang XBM 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XBM

4.7 (1,514 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!