Công Cụ Chuyển Đổi WPG

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file wpg. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wpg

Word Perfect Graphics

Định dạng này được tạo ra trong các bộ xử lý từ WordPerfect, được hỗ trợ bởi các hệ điều hành khác nhau. WPG có thể chứa raster và vector đồ họa, bao gồm Encapsulated PostScript. Nó được sử dụng cho các tập tin clip nghệ thuật, thường được chèn vào tài liệu văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WPG Chuyển đổi Đánh giá
1 WPG sang JPG 3.8 91 phiếu bầu
2 WPG sang PNG 3.8 16 phiếu bầu
3 WPG sang PDF 3.8 15 phiếu bầu
4 WPG sang DOC 3.8 11 phiếu bầu
5 WPG sang DOCX 4.2 6 phiếu bầu
6 WPG sang SVG 3.8 5 phiếu bầu
7 WPG sang TIFF 3.8 4 phiếu bầu
8 WPG sang PSD 5.0 3 phiếu bầu
9 WPG sang WMF 3.8 3 phiếu bầu
10 WPG sang JPEG 3.8 3 phiếu bầu
11 WPG sang GIF 3.8 3 phiếu bầu
12 WPG sang BMP 3.8 3 phiếu bầu
13 WPG sang DXF 5.0 3 phiếu bầu
14 WPG sang AI 3.8 2 phiếu bầu
15 WPG sang EPS 3.8 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WPG

3.9 (181 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!