Công Cụ Chuyển Đổi WAV

Chuyển đổi trực tuyến từ file wav sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wav

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.8 110,785 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.8 5,573 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.8 2,970 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 1,607 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.8 1,298 phiếu bầu
6 WAV sang AIFF 4.8 839 phiếu bầu
7 WAV sang GSM 4.6 819 phiếu bầu
8 WAV sang M4R 4.8 608 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.8 548 phiếu bầu
10 WAV sang WV 4.8 454 phiếu bầu
11 WAV sang AMR 4.8 389 phiếu bầu
12 WAV sang DTS 4.6 219 phiếu bầu
13 WAV sang CAF 4.8 194 phiếu bầu
14 WAV sang OPUS 4.8 181 phiếu bầu
15 WAV sang VOX 4.6 170 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 152,657 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 60,040 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.8 42,822 phiếu bầu
4 OGG sang WAV 4.8 13,421 phiếu bầu
5 FLAC sang WAV 4.8 8,432 phiếu bầu
6 MPEG sang WAV 4.8 7,695 phiếu bầu
7 AAC sang WAV 4.8 6,855 phiếu bầu
8 WMA sang WAV 4.7 5,630 phiếu bầu
9 3GP sang WAV 4.9 4,236 phiếu bầu
10 OPUS sang WAV 4.8 3,271 phiếu bầu
11 ASF sang WAV 5.0 2,690 phiếu bầu
12 AMR sang WAV 4.8 2,675 phiếu bầu
13 WEBM sang WAV 4.8 2,602 phiếu bầu
14 MOV sang WAV 4.8 1,976 phiếu bầu
15 AIFF sang WAV 4.8 1,675 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WAV

4.8 (464,011 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!