Công Cụ Chuyển Đổi WAV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wav sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wav

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.9 26,289 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.9 713 phiếu bầu
3 WAV sang WMA 4.9 417 phiếu bầu
4 WAV sang GSM 4.7 384 phiếu bầu
5 WAV sang FLAC 4.8 355 phiếu bầu
6 WAV sang M4A 4.9 343 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.9 250 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 5.0 163 phiếu bầu
9 WAV sang WV 5.0 150 phiếu bầu
10 WAV sang AMR 4.9 146 phiếu bầu
11 WAV sang DTS 4.8 73 phiếu bầu
12 WAV sang CAF 5.0 62 phiếu bầu
13 WAV sang VOX 4.8 47 phiếu bầu
14 WAV sang AU 4.9 46 phiếu bầu
15 WAV sang SND 4.8 40 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.9 41,948 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.9 8,865 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.9 8,794 phiếu bầu
4 3GP sang WAV 4.9 3,674 phiếu bầu
5 OGG sang WAV 4.9 2,809 phiếu bầu
6 ASF sang WAV 5.0 2,644 phiếu bầu
7 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
8 FLAC sang WAV 4.9 959 phiếu bầu
9 AMR sang WAV 4.9 928 phiếu bầu
10 AAC sang WAV 4.9 716 phiếu bầu
11 AIFF sang WAV 4.9 603 phiếu bầu
12 WMA sang WAV 4.7 600 phiếu bầu
13 MOV sang WAV 4.9 529 phiếu bầu
14 WEBM sang WAV 4.8 324 phiếu bầu
15 CAF sang WAV 5.0 318 phiếu bầu

Xem tất cả