Công Cụ Chuyển Đổi WAV

Chuyển đổi trực tuyến từ file wav sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wav

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.8 83,623 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.8 3,241 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.7 2,174 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 1,184 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.8 1,024 phiếu bầu
6 WAV sang GSM 4.5 701 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.8 675 phiếu bầu
8 WAV sang M4R 4.8 467 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.8 420 phiếu bầu
10 WAV sang WV 4.8 376 phiếu bầu
11 WAV sang AMR 4.8 314 phiếu bầu
12 WAV sang DTS 4.6 178 phiếu bầu
13 WAV sang CAF 4.8 174 phiếu bầu
14 WAV sang VOX 4.6 145 phiếu bầu
15 WAV sang AU 4.8 129 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 116,728 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 43,632 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.8 30,496 phiếu bầu
4 OGG sang WAV 4.8 9,620 phiếu bầu
5 FLAC sang WAV 4.8 5,824 phiếu bầu
6 MPEG sang WAV 4.8 5,498 phiếu bầu
7 AAC sang WAV 4.8 4,379 phiếu bầu
8 WMA sang WAV 4.7 4,257 phiếu bầu
9 3GP sang WAV 4.9 4,135 phiếu bầu
10 ASF sang WAV 5.0 2,681 phiếu bầu
11 OPUS sang WAV 4.8 2,529 phiếu bầu
12 AMR sang WAV 4.8 2,237 phiếu bầu
13 WEBM sang WAV 4.8 1,976 phiếu bầu
14 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
15 MOV sang WAV 4.8 1,442 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WAV

4.8 (347,160 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!