Công Cụ Chuyển Đổi WAV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wav sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wav

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.9 22,792 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.9 629 phiếu bầu
3 WAV sang WMA 4.9 363 phiếu bầu
4 WAV sang GSM 4.9 331 phiếu bầu
5 WAV sang M4A 4.9 300 phiếu bầu
6 WAV sang FLAC 4.9 269 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.9 223 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 5.0 149 phiếu bầu
9 WAV sang WV 5.0 130 phiếu bầu
10 WAV sang AMR 5.0 129 phiếu bầu
11 WAV sang DTS 4.9 62 phiếu bầu
12 WAV sang CAF 5.0 46 phiếu bầu
13 WAV sang VOX 4.8 42 phiếu bầu
14 WAV sang AU 4.9 41 phiếu bầu
15 WAV sang SND 5.0 36 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.9 36,999 phiếu bầu
2 MP4 sang WAV 4.9 7,828 phiếu bầu
3 M4A sang WAV 4.9 7,255 phiếu bầu
4 3GP sang WAV 4.9 3,602 phiếu bầu
5 ASF sang WAV 5.0 2,641 phiếu bầu
6 OGG sang WAV 5.0 2,462 phiếu bầu
7 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
8 AMR sang WAV 4.9 799 phiếu bầu
9 FLAC sang WAV 4.9 752 phiếu bầu
10 AAC sang WAV 4.9 620 phiếu bầu
11 AIFF sang WAV 4.9 567 phiếu bầu
12 MOV sang WAV 4.9 484 phiếu bầu
13 CAF sang WAV 5.0 293 phiếu bầu
14 AVI sang WAV 4.8 286 phiếu bầu
15 WMA sang WAV 4.6 285 phiếu bầu

Xem tất cả