Công Cụ Chuyển Đổi WAV

Chuyển đổi trực tuyến từ file wav sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wav

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.8 168,660 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.8 9,555 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.8 4,365 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 2,229 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.8 1,710 phiếu bầu
6 WAV sang AIFF 4.8 1,087 phiếu bầu
7 WAV sang GSM 4.7 1,046 phiếu bầu
8 WAV sang M4R 4.8 848 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.8 764 phiếu bầu
10 WAV sang WV 4.8 571 phiếu bầu
11 WAV sang AMR 4.7 497 phiếu bầu
12 WAV sang DTS 4.5 321 phiếu bầu
13 WAV sang OPUS 4.8 311 phiếu bầu
14 WAV sang CAF 4.8 227 phiếu bầu
15 WAV sang CDDA 4.6 209 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 223,541 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 89,012 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.8 66,593 phiếu bầu
4 OGG sang WAV 4.8 21,683 phiếu bầu
5 FLAC sang WAV 4.8 12,669 phiếu bầu
6 MPEG sang WAV 4.8 11,698 phiếu bầu
7 AAC sang WAV 4.8 11,443 phiếu bầu
8 WMA sang WAV 4.8 7,838 phiếu bầu
9 OPUS sang WAV 4.8 5,320 phiếu bầu
10 3GP sang WAV 4.9 4,381 phiếu bầu
11 WEBM sang WAV 4.8 3,479 phiếu bầu
12 AMR sang WAV 4.8 3,230 phiếu bầu
13 MOV sang WAV 4.8 2,972 phiếu bầu
14 ASF sang WAV 5.0 2,707 phiếu bầu
15 MKV sang WAV 4.7 2,319 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WAV

4.8 (691,254 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!