Công Cụ Chuyển Đổi WAV

Chuyển đổi trực tuyến từ file wav sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wav

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.8 67,123 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.8 2,183 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.7 1,675 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 931 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.8 850 phiếu bầu
6 WAV sang GSM 4.5 638 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.8 570 phiếu bầu
8 WAV sang M4R 4.8 357 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.8 351 phiếu bầu
10 WAV sang WV 4.9 316 phiếu bầu
11 WAV sang AMR 4.8 275 phiếu bầu
12 WAV sang CAF 4.8 159 phiếu bầu
13 WAV sang DTS 4.6 147 phiếu bầu
14 WAV sang VOX 4.6 135 phiếu bầu
15 WAV sang AU 4.9 112 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 95,967 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 32,693 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.8 23,024 phiếu bầu
4 OGG sang WAV 4.9 7,475 phiếu bầu
5 FLAC sang WAV 4.8 4,326 phiếu bầu
6 3GP sang WAV 4.9 4,055 phiếu bầu
7 MPEG sang WAV 4.8 3,955 phiếu bầu
8 WMA sang WAV 4.7 3,286 phiếu bầu
9 AAC sang WAV 4.8 3,045 phiếu bầu
10 ASF sang WAV 5.0 2,665 phiếu bầu
11 OPUS sang WAV 4.8 1,979 phiếu bầu
12 AMR sang WAV 4.8 1,927 phiếu bầu
13 WEBM sang WAV 4.8 1,486 phiếu bầu
14 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
15 AIFF sang WAV 4.8 1,187 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WAV

4.8 (276,326 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!