Công Cụ Chuyển Đổi WAV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wav sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wav

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.8 55,838 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.8 1,656 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.7 1,317 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 753 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.8 722 phiếu bầu
6 WAV sang GSM 4.5 581 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.8 480 phiếu bầu
8 WAV sang WV 4.9 282 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.9 282 phiếu bầu
10 WAV sang M4R 4.7 277 phiếu bầu
11 WAV sang AMR 4.8 248 phiếu bầu
12 WAV sang CAF 4.9 139 phiếu bầu
13 WAV sang DTS 4.6 130 phiếu bầu
14 WAV sang VOX 4.6 117 phiếu bầu
15 WAV sang AU 4.9 100 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 81,872 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 25,061 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.8 18,392 phiếu bầu
4 OGG sang WAV 4.9 6,109 phiếu bầu
5 3GP sang WAV 4.9 3,986 phiếu bầu
6 FLAC sang WAV 4.8 3,397 phiếu bầu
7 MPEG sang WAV 4.8 2,919 phiếu bầu
8 ASF sang WAV 5.0 2,657 phiếu bầu
9 WMA sang WAV 4.7 2,553 phiếu bầu
10 AAC sang WAV 4.8 2,164 phiếu bầu
11 AMR sang WAV 4.8 1,735 phiếu bầu
12 OPUS sang WAV 4.8 1,517 phiếu bầu
13 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
14 WEBM sang WAV 4.8 1,172 phiếu bầu
15 AIFF sang WAV 4.9 1,017 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WAV

4.8 (228,415 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!