Công Cụ Chuyển Đổi VIPS

Chuyển đổi trực tuyến từ file vips sang định dạng khác và từ định dạng khác sang vips

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

vips

VIPS Image

VIPS là một định dạng được libvips sử dụng nội bộ để tính toán nhưng nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ hình ảnh. Định dạng này đơn giản, nhanh chóng và không có giới hạn kích thước. Tuy nhiên, chỉ có một vài chương trình có thể mở các tệp như vậy, đó là lý do tại sao tốt hơn là chuyển đổi chúng sang định dạng phổ biến hơn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang VIPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang VIPS 4.8 21 phiếu bầu
2 JPG sang VIPS 4.8 17 phiếu bầu
3 PDF sang VIPS 3.9 8 phiếu bầu
4 SVG sang VIPS 4.0 5 phiếu bầu
5 JPEG sang VIPS 5.0 4 phiếu bầu
6 DOCX sang VIPS 5.0 4 phiếu bầu
7 PPTX sang VIPS 4.0 3 phiếu bầu
8 EPS sang VIPS 3.8 2 phiếu bầu
9 XLSX sang VIPS 5.0 2 phiếu bầu
10 PES sang VIPS 5.0 1 phiếu bầu
11 SUN sang VIPS 5.0 1 phiếu bầu
12 JFIF sang VIPS 5.0 1 phiếu bầu
13 HTML sang VIPS 5.0 1 phiếu bầu
14 GIF sang VIPS 5.0 1 phiếu bầu
15 DXF sang VIPS 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi VIPS

4.6 (78 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!