Chuyển đổi TIM. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file tim. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

tim

PSX TIM

Đây là một định dạng tập tin hình ảnh được sử dụng trên máy chơi game PlayStation. Nó hỗ trợ 4, 8, 16, 24- và 32-bit màu. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm trò chơi và hỗ trợ RGBA tiêu chuẩn với mức độ minh bạch. GTA là nổi tiếng nhất loạt trò chơi có sử dụng tập tin hình ảnh TIM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả