Công Cụ Chuyển Đổi TCR Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file tcr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tcr

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

tcr

Văn bản nén cho Reader

Là một định dạng e-book được phát triển cho nền tảng Psion Series 3 được sử dụng trong những năm 1990. Nó chứa văn bản và các thông số định dạng của nó. định dạng e-book này đã được sử dụng độc quyền trong các thiết bị Psion.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang TCR Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TCR 4.6 9 phiếu bầu
2 JPG sang TCR 5.0 5 phiếu bầu
3 DOC sang TCR 5.0 4 phiếu bầu
4 FB2 sang TCR 5.0 3 phiếu bầu
5 DOCX sang TCR 3.8 3 phiếu bầu
6 AZW3 sang TCR 5.0 2 phiếu bầu
7 PPTX sang TCR 5.0 2 phiếu bầu
8 TXT sang TCR 5.0 2 phiếu bầu
9 HTML sang TCR 5.0 2 phiếu bầu
10 MOBI sang TCR 5.0 2 phiếu bầu
11 DXF sang TCR 5.0 1 phiếu bầu
12 RTF sang TCR 5.0 1 phiếu bầu
13 DJVU sang TCR 5.0 1 phiếu bầu
14 DST sang TCR 5.0 1 phiếu bầu
15 EPUB sang TCR 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả