Công Cụ Chuyển Đổi RAS

Chuyển đổi trực tuyến từ file ras sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ras

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ras

SUN Rasterfile

Định dạng này được sử dụng để hiển thị hình ảnh bitmap trong hệ điều hành SunOS. Nó sử dụng các thuật toán nén RLE và hỗ trợ giữa 1 và 32 bit cho mỗi điểm ảnh. Nó có thể được tạo ra trong môi trường Unix, và nó được sử dụng cho một số loại dự án nghiên cứu. Nó chủ yếu được sử dụng trên các máy tính Sun Microsystems.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RAS Chuyển đổi Đánh giá
1 RAS sang PDF 4.8 41 phiếu bầu
2 RAS sang JPG 4.1 30 phiếu bầu
3 RAS sang JPEG 4.5 17 phiếu bầu
4 RAS sang DOCX 4.7 6 phiếu bầu
5 RAS sang DOC 4.8 5 phiếu bầu
6 RAS sang PNG 3.8 5 phiếu bầu
7 RAS sang TIFF 5.0 4 phiếu bầu
8 RAS sang SVG 3.8 2 phiếu bầu
9 RAS sang JPE 3.0 1 phiếu bầu
10 RAS sang MAP 4.0 1 phiếu bầu
11 RAS sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
12 RAS sang DXF 3.0 1 phiếu bầu
13 RAS sang RTF 4.0 1 phiếu bầu
14 RAS sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
15 RAS sang JP2
Chuyển đổi sang RAS Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang RAS 4.7 65 phiếu bầu
2 PNG sang RAS 4.7 37 phiếu bầu
3 PDF sang RAS 4.1 24 phiếu bầu
4 JPEG sang RAS 4.0 9 phiếu bầu
5 BIN sang RAS 4.1 7 phiếu bầu
6 BMP sang RAS 5.0 5 phiếu bầu
7 TXT sang RAS 3.8 5 phiếu bầu
8 GIF sang RAS 3.8 2 phiếu bầu
9 DOCX sang RAS 5.0 2 phiếu bầu
10 HTML sang RAS 5.0 2 phiếu bầu
11 XLS sang RAS 5.0 2 phiếu bầu
12 JFIF sang RAS 3.8 2 phiếu bầu
13 PSD sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
14 RAF sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
15 SVG sang RAS 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RAS

4.5 (299 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!