Công Cụ Chuyển Đổi RAS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ras sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ras

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 417,186,908 tập tin với tổng dung lượng là 6,030 TB

ras

SUN Rasterfile

Định dạng này được sử dụng để hiển thị hình ảnh bitmap trong hệ điều hành SunOS. Nó sử dụng các thuật toán nén RLE và hỗ trợ giữa 1 và 32 bit cho mỗi điểm ảnh. Nó có thể được tạo ra trong môi trường Unix, và nó được sử dụng cho một số loại dự án nghiên cứu. Nó chủ yếu được sử dụng trên các máy tính Sun Microsystems.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RAS Chuyển đổi Đánh giá
1 RAS sang JPEG 4.7 12 phiếu bầu
2 RAS sang JPG 3.8 12 phiếu bầu
3 RAS sang DOC 4.7 3 phiếu bầu
4 RAS sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
5 RAS sang DOCX 4.5 2 phiếu bầu
6 RAS sang RTF 4.0 1 phiếu bầu
7 RAS sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
8 RAS sang MAP 4.0 1 phiếu bầu
9 RAS sang SVG 5.0 1 phiếu bầu
10 RAS sang JP2
11 RAS sang BMP
12 RAS sang WBMP
13 RAS sang GIF
14 RAS sang TGA
15 RAS sang PCX
Chuyển đổi sang RAS Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang RAS 5.0 9 phiếu bầu
2 PDF sang RAS 3.9 8 phiếu bầu
3 PNG sang RAS 5.0 7 phiếu bầu
4 XLS sang RAS 5.0 2 phiếu bầu
5 BMP sang RAS 5.0 2 phiếu bầu
6 HTML sang RAS 5.0 2 phiếu bầu
7 BIN sang RAS 4.5 2 phiếu bầu
8 TGA sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
9 RAF sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
10 DST sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
11 DOC sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
12 ARW sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
13 TXT sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
14 XLSX sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
15 CSV sang RAS 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RAS

4.5 (80 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!