เครื่องมือแปลงไฟล์ RAS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล ras หรือแปลงให้เป็นสกุล ras

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

ras

SUN Rasterfile

รูปแบบนี้จะใช้เพื่อแสดงภาพบิตแมปในระบบปฏิบัติการ SunOS โดยจะใช้วิธีการบีบอัด RLE และสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 และ 32 บิตต่อพิกเซล ก็สามารถที่จะสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และมันจะใช้สำหรับบางประเภทของโครงการวิจัย มันถูกใช้บนคอมพิวเตอร์ Sun Microsystems

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง RAS การแปลง ให้คะแนน
1 RAS เป็น JPEG 4.7 12 คะแนน
2 RAS เป็น JPG 4.8 4 คะแนน
3 RAS เป็น DOC 4.7 3 คะแนน
4 RAS เป็น RTF 4.0 1 คะแนน
5 RAS เป็น PNG 5.0 1 คะแนน
6 RAS เป็น PDF 4.0 1 คะแนน
7 RAS เป็น MAP 4.0 1 คะแนน
8 RAS เป็น DOCX 4.0 1 คะแนน
9 RAS เป็น SVG 5.0 1 คะแนน
10 RAS เป็น JP2
11 RAS เป็น BMP
12 RAS เป็น WBMP
13 RAS เป็น GIF
14 RAS เป็น TGA
15 RAS เป็น PCX
แปลงเป็น RAS การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น RAS 5.0 7 คะแนน
2 PNG เป็น RAS 5.0 7 คะแนน
3 PDF เป็น RAS 5.0 4 คะแนน
4 BIN เป็น RAS 4.5 2 คะแนน
5 HTML เป็น RAS 5.0 2 คะแนน
6 BMP เป็น RAS 5.0 2 คะแนน
7 DOC เป็น RAS 5.0 1 คะแนน
8 ARW เป็น RAS 5.0 1 คะแนน
9 TXT เป็น RAS 5.0 1 คะแนน
10 XLSX เป็น RAS 5.0 1 คะแนน
11 CSV เป็น RAS 5.0 1 คะแนน
12 NEF เป็น RAS 4.0 1 คะแนน
13 DST เป็น RAS 5.0 1 คะแนน
14 ABW เป็น RAS
15 DBK เป็น RAS

ดูทั้งหมด