Công Cụ Chuyển Đổi PRC

Chuyển đổi trực tuyến từ file prc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang prc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

prc

Psion Record

PRC (Product Representation Compact) là một định dạng tệp 3D có thể được sử dụng để nhúng dữ liệu 3D vào một tệp PDF. Định dạng nén cao này tạo điều kiện cho việc lưu trữ các mô hình 3D khác nhau. Ví dụ: bạn chỉ có thể lưu một biểu diễn trực quan bao gồm đa giác (một tessellation) hoặc bạn có thể lưu mô hình chính xác của mô hình (dữ liệu B-rep). Các mức nén khác nhau có thể được áp dụng cho dữ liệu 3D CAD khi nó được chuyển sang định dạng PRC bằng Adobe Acrobat 3D.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PRC Chuyển đổi Đánh giá
1 PRC sang AAC 4.5 121 phiếu bầu
2 PRC sang MP3 4.6 7 phiếu bầu
3 PRC sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
4 PRC sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
5 PRC sang W64 4.0 1 phiếu bầu
6 PRC sang AC3
7 PRC sang FLAC
8 PRC sang OGG
9 PRC sang AIFF
10 PRC sang AMR
11 PRC sang M4R
12 PRC sang WMA
13 PRC sang DTS
14 PRC sang OPUS
15 PRC sang SPX
Chuyển đổi sang PRC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang PRC 4.5 28 phiếu bầu
2 MP4 sang PRC 4.4 10 phiếu bầu
3 WAV sang PRC 5.0 4 phiếu bầu
4 3GP sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
5 GSM sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
6 AVI sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
7 AMR sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
8 AAC sang PRC 3.0 1 phiếu bầu
9 WVE sang PRC 4.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang PRC
11 AAF sang PRC
12 ASF sang PRC
13 AV1 sang PRC
14 AVCHD sang PRC
15 CAVS sang PRC

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PRC

4.5 (182 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!