Công Cụ Chuyển Đổi PPM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppm

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ppm

Di pixmap

PPM là một định dạng đơn giản để lưu trữ hình ảnh pixmap xách tay: màu sắc (PPM), màu xám (PGM), và màu đen và trắng (PBM). Các định dạng có thể cung cấp một đại diện trung gian của dữ liệu khi chuyển đổi file hình ảnh raster được liệt kê ba loại giữa các nền tảng khác nhau. định dạng PPM được phát triển bởi Jeff Poskanzerom.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPM sang JPG 4.7 623 phiếu bầu
2 PPM sang PNG 4.7 342 phiếu bầu
3 PPM sang JPEG 4.7 53 phiếu bầu
4 PPM sang BMP 4.8 48 phiếu bầu
5 PPM sang EPS 5.0 40 phiếu bầu
6 PPM sang PGM 4.8 20 phiếu bầu
7 PPM sang GIF 4.8 20 phiếu bầu
8 PPM sang PDF 4.8 11 phiếu bầu
9 PPM sang PS 4.5 8 phiếu bầu
10 PPM sang TIFF 4.8 6 phiếu bầu
11 PPM sang PBM 5.0 5 phiếu bầu
12 PPM sang SVG 4.0 4 phiếu bầu
13 PPM sang RGB 4.8 4 phiếu bầu
14 PPM sang ICO 5.0 2 phiếu bầu
15 PPM sang PNM 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPM Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PPM 4.9 718 phiếu bầu
2 PNG sang PPM 4.9 406 phiếu bầu
3 BMP sang PPM 4.9 72 phiếu bầu
4 GIF sang PPM 5.0 31 phiếu bầu
5 TGA sang PPM 5.0 18 phiếu bầu
6 PDF sang PPM 4.8 17 phiếu bầu
7 TXT sang PPM 4.8 11 phiếu bầu
8 TIFF sang PPM 4.6 10 phiếu bầu
9 ICO sang PPM 5.0 7 phiếu bầu
10 PPTX sang PPM 5.0 6 phiếu bầu
11 HTML sang PPM 5.0 6 phiếu bầu
12 PGM sang PPM 5.0 6 phiếu bầu
13 PSD sang PPM 5.0 6 phiếu bầu
14 XCF sang PPM 4.8 5 phiếu bầu
15 SVG sang PPM 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả