Công Cụ Chuyển Đổi PPM

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ppm

Di pixmap

PPM là một định dạng đơn giản để lưu trữ hình ảnh pixmap xách tay: màu sắc (PPM), màu xám (PGM), và màu đen và trắng (PBM). Các định dạng có thể cung cấp một đại diện trung gian của dữ liệu khi chuyển đổi file hình ảnh raster được liệt kê ba loại giữa các nền tảng khác nhau. định dạng PPM được phát triển bởi Jeff Poskanzerom.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPM sang JPG 4.7 1,100 phiếu bầu
2 PPM sang PNG 4.7 544 phiếu bầu
3 PPM sang JPEG 4.8 90 phiếu bầu
4 PPM sang BMP 4.8 69 phiếu bầu
5 PPM sang EPS 4.9 41 phiếu bầu
6 PPM sang PDF 4.5 33 phiếu bầu
7 PPM sang PGM 4.8 24 phiếu bầu
8 PPM sang GIF 4.8 22 phiếu bầu
9 PPM sang TIFF 4.8 11 phiếu bầu
10 PPM sang SVG 3.8 8 phiếu bầu
11 PPM sang PS 4.5 8 phiếu bầu
12 PPM sang RGB 4.8 5 phiếu bầu
13 PPM sang PBM 5.0 5 phiếu bầu
14 PPM sang DOC 4.6 5 phiếu bầu
15 PPM sang DXF 4.5 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPM Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PPM 4.9 926 phiếu bầu
2 PNG sang PPM 4.9 571 phiếu bầu
3 PDF sang PPM 4.4 185 phiếu bầu
4 BMP sang PPM 4.8 102 phiếu bầu
5 GIF sang PPM 5.0 40 phiếu bầu
6 JPEG sang PPM 4.6 33 phiếu bầu
7 PPTX sang PPM 4.5 25 phiếu bầu
8 TXT sang PPM 4.4 25 phiếu bầu
9 TGA sang PPM 5.0 19 phiếu bầu
10 TIFF sang PPM 4.6 13 phiếu bầu
11 DOCX sang PPM 4.6 11 phiếu bầu
12 ICO sang PPM 5.0 10 phiếu bầu
13 PSD sang PPM 5.0 10 phiếu bầu
14 PGM sang PPM 5.0 9 phiếu bầu
15 WEBP sang PPM 4.4 7 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPM

4.7 (4,057 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!