Công Cụ Chuyển Đổi PCD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pcd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pcd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pcd

Photo CD

Định dạng này được phát triển bởi Kodak để lưu trữ hình ảnh trên quang hoặc các phương tiện truyền thông. Nó được sử dụng như là một định dạng để lưu trữ tài liệu được quét trên các thiết bị của Kodak. Nó mã hóa hình ảnh trong màu 24-bit và hỗ trợ độ phân giải lên đến 6144x4096 pixel.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCD Chuyển đổi Đánh giá
1 PCD sang JPG 4.5 252 phiếu bầu
2 PCD sang JPEG 4.6 35 phiếu bầu
3 PCD sang TIFF 4.5 17 phiếu bầu
4 PCD sang PNG 4.1 7 phiếu bầu
5 PCD sang PSD 5.0 2 phiếu bầu
6 PCD sang RGBA 4.0 1 phiếu bầu
7 PCD sang RGB 4.0 1 phiếu bầu
8 PCD sang PICT 3.0 1 phiếu bầu
9 PCD sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
10 PCD sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
11 PCD sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
12 PCD sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
13 PCD sang AI 5.0 1 phiếu bầu
14 PCD sang JP2
15 PCD sang WBMP
Chuyển đổi sang PCD Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PCD 4.9 34 phiếu bầu
2 PNG sang PCD 5.0 23 phiếu bầu
3 CDR sang PCD 4.4 12 phiếu bầu
4 PDF sang PCD 4.9 9 phiếu bầu
5 TXT sang PCD 4.6 5 phiếu bầu
6 CSV sang PCD 4.6 5 phiếu bầu
7 TIFF sang PCD 4.8 5 phiếu bầu
8 PSD sang PCD 5.0 4 phiếu bầu
9 HTML sang PCD 5.0 4 phiếu bầu
10 AI sang PCD 5.0 4 phiếu bầu
11 SVG sang PCD 5.0 2 phiếu bầu
12 DOCX sang PCD 5.0 1 phiếu bầu
13 BMP sang PCD 5.0 1 phiếu bầu
14 XLSX sang PCD 5.0 1 phiếu bầu
15 PGM sang PCD 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả