Công Cụ Chuyển Đổi OTB

Chuyển đổi trực tuyến từ file otb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang otb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

otb

On-the-air bitmap

Định dạng này được tạo ra bởi Nokia để sử dụng trong điện thoại độc quyền của nó. Một hình ảnh bitmap được sử dụng để chuyển các tập tin hình ảnh giữa các thiết bị kết nối không dây. Nó được sử dụng chủ yếu khi trao đổi tin nhắn văn bản đa phương tiện hỗ trợ hình ảnh chèn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OTB Chuyển đổi Đánh giá
1 OTB sang PNG 3.8 3 phiếu bầu
2 OTB sang BMP 3.8 2 phiếu bầu
3 OTB sang JPG 5.0 2 phiếu bầu
4 OTB sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
5 OTB sang JBG 5.0 1 phiếu bầu
6 OTB sang PBM 5.0 1 phiếu bầu
7 OTB sang XPM 3.0 1 phiếu bầu
8 OTB sang JP2
9 OTB sang WBMP
10 OTB sang TGA
11 OTB sang SVG
12 OTB sang PCX
13 OTB sang TIFF
14 OTB sang ICO
15 OTB sang CUR
Chuyển đổi sang OTB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang OTB 4.4 18 phiếu bầu
2 JPG sang OTB 4.4 15 phiếu bầu
3 TTF sang OTB 4.9 12 phiếu bầu
4 PNG sang OTB 4.3 7 phiếu bầu
5 ODT sang OTB 5.0 5 phiếu bầu
6 HTML sang OTB 5.0 4 phiếu bầu
7 DOCX sang OTB 4.5 2 phiếu bầu
8 RTF sang OTB 5.0 1 phiếu bầu
9 OTF sang OTB 5.0 1 phiếu bầu
10 BIN sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
11 GIF sang OTB 3.0 1 phiếu bầu
12 FIG sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
13 CDR sang OTB 5.0 1 phiếu bầu
14 BMP sang OTB 3.0 1 phiếu bầu
15 XLS sang OTB 4.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OTB

4.5 (82 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!