Công Cụ Chuyển Đổi OTB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file otb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang otb

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

otb

On-the-air bitmap

Định dạng này được tạo ra bởi Nokia để sử dụng trong điện thoại độc quyền của nó. Một hình ảnh bitmap được sử dụng để chuyển các tập tin hình ảnh giữa các thiết bị kết nối không dây. Nó được sử dụng chủ yếu khi trao đổi tin nhắn văn bản đa phương tiện hỗ trợ hình ảnh chèn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang OTB Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang OTB 5.0 4 phiếu bầu
2 JPG sang OTB 5.0 4 phiếu bầu
3 PNG sang OTB 5.0 2 phiếu bầu
4 BIN sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
5 XLS sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
6 FIG sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
7 CDR sang OTB 5.0 1 phiếu bầu
8 ABW sang OTB
9 DBK sang OTB
10 KWD sang OTB
11 SXW sang OTB
12 AW sang OTB
13 3FR sang OTB
14 ARW sang OTB
15 BMP sang OTB

Xem tất cả