Công Cụ Chuyển Đổi OTB

Chuyển đổi trực tuyến từ file otb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang otb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

otb

On-the-air bitmap

Định dạng này được tạo ra bởi Nokia để sử dụng trong điện thoại độc quyền của nó. Một hình ảnh bitmap được sử dụng để chuyển các tập tin hình ảnh giữa các thiết bị kết nối không dây. Nó được sử dụng chủ yếu khi trao đổi tin nhắn văn bản đa phương tiện hỗ trợ hình ảnh chèn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OTB Chuyển đổi Đánh giá
1 OTB sang PNG 3.8 4 phiếu bầu
2 OTB sang JPG 5.0 3 phiếu bầu
3 OTB sang BMP 3.8 2 phiếu bầu
4 OTB sang SVG 5.0 1 phiếu bầu
5 OTB sang PLT 5.0 1 phiếu bầu
6 OTB sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
7 OTB sang PBM 5.0 1 phiếu bầu
8 OTB sang JBG 5.0 1 phiếu bầu
9 OTB sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
10 OTB sang XPM 3.0 1 phiếu bầu
11 OTB sang JP2
12 OTB sang WBMP
13 OTB sang TGA
14 OTB sang PCX
15 OTB sang TIFF
Chuyển đổi sang OTB Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang OTB 4.4 25 phiếu bầu
2 JPG sang OTB 4.5 19 phiếu bầu
3 TTF sang OTB 4.9 17 phiếu bầu
4 ODT sang OTB 4.6 14 phiếu bầu
5 PNG sang OTB 4.4 9 phiếu bầu
6 HTML sang OTB 4.2 5 phiếu bầu
7 OTF sang OTB 5.0 4 phiếu bầu
8 JPEG sang OTB 4.3 3 phiếu bầu
9 RTF sang OTB 5.0 2 phiếu bầu
10 XLS sang OTB 4.5 2 phiếu bầu
11 DOCX sang OTB 4.5 2 phiếu bầu
12 BMP sang OTB 3.8 2 phiếu bầu
13 GIF sang OTB 3.0 1 phiếu bầu
14 FIG sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
15 CDR sang OTB 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OTB

4.5 (125 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!