เครื่องมือแปลงไฟล์ OTB ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล otb หรือแปลงให้เป็นสกุล otb

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

otb

On-the-air bitmap

รูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยโนเกียสำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ภาพบิตแมปที่ถูกนำมาใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ภาพระหว่างอุปกรณ์ที่ผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย มันถูกใช้เป็นหลักเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อความมัลติมีเดียที่สนับสนุนภาพแทรก