TS

ts

Transport Stream

TS là một phần mở rộng được xác định theo tiêu chuẩn MPEG-2. Nó thường được sử dụng để lưu trữ video và âm thanh trên DVD, để truyền phát trực tuyến phương tiện truyền thông và phát sóng. Bộ chứa phương tiện này bao gồm các luồng cơ bản được lưu trữ theo cách cho phép tiếp tục phát lại nhanh chóng và đồng bộ hóa âm thanh / video sau khi gặp lỗi khi truyền dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TS Chuyển đổi Đánh giá
1 TS sang MP4 4.7 14,194 phiếu bầu
2 TS sang MP3 4.7 2,445 phiếu bầu
3 TS sang GIF 4.6 550 phiếu bầu
4 TS sang AVI 4.7 468 phiếu bầu
5 TS sang MPEG 4.4 137 phiếu bầu
6 TS sang WAV 4.6 108 phiếu bầu
7 TS sang MKV 4.6 106 phiếu bầu
8 TS sang 3GP 4.5 103 phiếu bầu
9 TS sang MOV 4.7 101 phiếu bầu
10 TS sang WMV 4.7 76 phiếu bầu
11 TS sang M4A 4.8 67 phiếu bầu
12 TS sang FLV 4.8 50 phiếu bầu
13 TS sang FLAC 4.6 45 phiếu bầu
14 TS sang MPG 4.4 44 phiếu bầu
15 TS sang WEBM 4.6 31 phiếu bầu
16 TS sang M4V 4.6 23 phiếu bầu
17 TS sang WMA 4.9 21 phiếu bầu
18 TS sang AAC 4.7 20 phiếu bầu
19 TS sang M2TS 4.5 14 phiếu bầu
20 TS sang VOB 4.8 12 phiếu bầu
21 TS sang OGG 4.4 10 phiếu bầu
22 TS sang MTS 4.9 9 phiếu bầu
23 TS sang HEVC 4.8 9 phiếu bầu
24 TS sang MPEG-2 4.8 9 phiếu bầu
25 TS sang MJPEG 5.0 8 phiếu bầu
26 TS sang AV1 5.0 8 phiếu bầu
27 TS sang SWF 4.9 7 phiếu bầu
28 TS sang M4R 4.1 7 phiếu bầu
29 TS sang AIFF 4.3 6 phiếu bầu
30 TS sang RMVB 4.3 6 phiếu bầu
31 TS sang DIVX 4.6 5 phiếu bầu
32 TS sang WTV 4.2 5 phiếu bầu
33 TS sang MXF 4.3 4 phiếu bầu
34 TS sang XVID 5.0 4 phiếu bầu
35 TS sang AC3 5.0 4 phiếu bầu
36 TS sang OGV 4.7 3 phiếu bầu
37 TS sang DTS 4.0 2 phiếu bầu
38 TS sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
39 TS sang F4V 5.0 2 phiếu bầu
40 TS sang M2V 3.8 2 phiếu bầu
41 TS sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
42 TS sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
43 TS sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
44 TS sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
45 TS sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
46 TS sang RM 5.0 1 phiếu bầu
47 TS sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
48 TS sang 3G2
49 TS sang CAF
50 TS sang W64
51 TS sang WV
52 TS sang VOC
53 TS sang TTA
54 TS sang RA
55 TS sang MP2
56 TS sang OGA
57 TS sang PVF
58 TS sang PRC
59 TS sang MAUD
60 TS sang 8SVX
61 TS sang AU
62 TS sang SND
63 TS sang SNDR
64 TS sang SNDT
65 TS sang CDDA
66 TS sang CVS
67 TS sang CVSD
68 TS sang CVU
69 TS sang DVMS
70 TS sang VMS
71 TS sang FAP
72 TS sang PAF
73 TS sang FSSD
74 TS sang SOU
75 TS sang GSRT
76 TS sang GSM
77 TS sang HCOM
78 TS sang HTK
79 TS sang IMA
80 TS sang IRCAM
81 TS sang SLN
82 TS sang SPH
83 TS sang NIST
84 TS sang SMP
85 TS sang TXW
86 TS sang VOX
87 TS sang WVE
88 TS sang SD2
Chuyển đổi sang TS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang TS 4.8 1,270 phiếu bầu
2 AVI sang TS 4.9 63 phiếu bầu
3 MKV sang TS 4.6 62 phiếu bầu
4 MPG sang TS 4.6 48 phiếu bầu
5 GIF sang TS 4.7 41 phiếu bầu
6 MOV sang TS 4.8 40 phiếu bầu
7 WMV sang TS 5.0 37 phiếu bầu
8 WEBM sang TS 4.8 25 phiếu bầu
9 FLV sang TS 4.9 22 phiếu bầu
10 M4V sang TS 4.8 14 phiếu bầu
11 VOB sang TS 4.1 8 phiếu bầu
12 MTS sang TS 4.9 7 phiếu bầu
13 3GP sang TS 5.0 6 phiếu bầu
14 M2TS sang TS 5.0 5 phiếu bầu
15 SWF sang TS 5.0 5 phiếu bầu
16 MPEG sang TS 4.8 4 phiếu bầu
17 M2V sang TS 3.8 3 phiếu bầu
18 RMVB sang TS 4.0 2 phiếu bầu
19 MXF sang TS 5.0 2 phiếu bầu
20 ASF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
21 F4V sang TS 5.0 1 phiếu bầu
22 3G2 sang TS
23 AAF sang TS
24 AV1 sang TS
25 AVCHD sang TS
26 CAVS sang TS
27 DIVX sang TS
28 DV sang TS
29 HEVC sang TS
30 MJPEG sang TS
31 MOD sang TS
32 MPEG-2 sang TS
33 OGV sang TS
34 RM sang TS
35 TOD sang TS
36 WTV sang TS
37 XVID sang TS