TS

ts

Transport Stream

TS là một phần mở rộng được xác định theo tiêu chuẩn MPEG-2. Nó thường được sử dụng để lưu trữ video và âm thanh trên DVD, để truyền phát trực tuyến phương tiện truyền thông và phát sóng. Bộ chứa phương tiện này bao gồm các luồng cơ bản được lưu trữ theo cách cho phép tiếp tục phát lại nhanh chóng và đồng bộ hóa âm thanh / video sau khi gặp lỗi khi truyền dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TS Chuyển đổi Đánh giá
1 TS sang MP4 4.7 6,402 phiếu bầu
2 TS sang MP3 4.7 1,237 phiếu bầu
3 TS sang GIF 4.7 258 phiếu bầu
4 TS sang AVI 4.7 250 phiếu bầu
5 TS sang MPEG 4.6 63 phiếu bầu
6 TS sang 3GP 4.7 59 phiếu bầu
7 TS sang MKV 4.6 54 phiếu bầu
8 TS sang WAV 4.8 47 phiếu bầu
9 TS sang MOV 4.7 44 phiếu bầu
10 TS sang WMV 4.4 34 phiếu bầu
11 TS sang FLV 4.8 21 phiếu bầu
12 TS sang MPG 4.5 20 phiếu bầu
13 TS sang M4A 5.0 20 phiếu bầu
14 TS sang AAC 4.6 15 phiếu bầu
15 TS sang WEBM 4.5 14 phiếu bầu
16 TS sang FLAC 4.4 11 phiếu bầu
17 TS sang MPEG-2 4.8 9 phiếu bầu
18 TS sang M4V 4.4 9 phiếu bầu
19 TS sang WTV 4.2 5 phiếu bầu
20 TS sang MTS 5.0 4 phiếu bầu
21 TS sang DIVX 4.5 4 phiếu bầu
22 TS sang M2TS 4.8 4 phiếu bầu
23 TS sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
24 TS sang WMA 4.7 3 phiếu bầu
25 TS sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
26 TS sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
27 TS sang RMVB 3.8 2 phiếu bầu
28 TS sang OGV 5.0 2 phiếu bầu
29 TS sang VOB 5.0 2 phiếu bầu
30 TS sang MXF 5.0 2 phiếu bầu
31 TS sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
32 TS sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
33 TS sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
34 TS sang DTS 3.0 1 phiếu bầu
35 TS sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
36 TS sang AV1 5.0 1 phiếu bầu
37 TS sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
38 TS sang M2V 4.0 1 phiếu bầu
39 TS sang XVID 5.0 1 phiếu bầu
40 TS sang MJPEG
41 TS sang F4V
42 TS sang 3G2
43 TS sang ASF
44 TS sang RM
45 TS sang AMR
46 TS sang OPUS
47 TS sang SPX
48 TS sang CAF
49 TS sang W64
50 TS sang WV
51 TS sang VOC
52 TS sang TTA
53 TS sang RA
54 TS sang MP2
55 TS sang OGA
56 TS sang PVF
57 TS sang PRC
58 TS sang MAUD
59 TS sang 8SVX
60 TS sang AU
61 TS sang SND
62 TS sang SNDR
63 TS sang SNDT
64 TS sang AVR
65 TS sang CDDA
66 TS sang CVS
67 TS sang CVSD
68 TS sang CVU
69 TS sang DVMS
70 TS sang VMS
71 TS sang FAP
72 TS sang PAF
73 TS sang FSSD
74 TS sang SOU
75 TS sang GSRT
76 TS sang GSM
77 TS sang HCOM
78 TS sang HTK
79 TS sang IMA
80 TS sang IRCAM
81 TS sang SLN
82 TS sang SPH
83 TS sang NIST
84 TS sang SMP
85 TS sang TXW
86 TS sang VOX
87 TS sang WVE
88 TS sang SD2
Chuyển đổi sang TS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang TS 4.8 568 phiếu bầu
2 AVI sang TS 5.0 33 phiếu bầu
3 MPG sang TS 4.4 29 phiếu bầu
4 WMV sang TS 5.0 26 phiếu bầu
5 GIF sang TS 4.8 25 phiếu bầu
6 MOV sang TS 5.0 25 phiếu bầu
7 MKV sang TS 4.7 20 phiếu bầu
8 M4V sang TS 4.8 9 phiếu bầu
9 FLV sang TS 5.0 9 phiếu bầu
10 WEBM sang TS 5.0 7 phiếu bầu
11 3GP sang TS 5.0 5 phiếu bầu
12 MTS sang TS 4.7 3 phiếu bầu
13 SWF sang TS 5.0 2 phiếu bầu
14 M2TS sang TS 5.0 2 phiếu bầu
15 M2V sang TS 5.0 2 phiếu bầu
16 F4V sang TS 5.0 1 phiếu bầu
17 MPEG sang TS 5.0 1 phiếu bầu
18 RMVB sang TS 4.0 1 phiếu bầu
19 VOB sang TS 3.0 1 phiếu bầu
20 MXF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
21 ASF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
22 3G2 sang TS
23 AAF sang TS
24 AV1 sang TS
25 AVCHD sang TS
26 CAVS sang TS
27 DIVX sang TS
28 DV sang TS
29 HEVC sang TS
30 MJPEG sang TS
31 MOD sang TS
32 MPEG-2 sang TS
33 OGV sang TS
34 RM sang TS
35 TOD sang TS
36 WTV sang TS
37 XVID sang TS