TS

ts

Transport Stream

Là một giao thức để làm việc với các AV. định dạng phương tiện truyền thông container đóng gói suối tiểu học. Nó được sử dụng để phát sóng HDTV. Tồn tại tiếp cận với các lỗi khi tín hiệu yếu, do đó đảm bảo đồng bộ hóa tốt hơn của dòng suối. Các dữ liệu âm thanh và video được truyền đi trong các định dạng DVB và ATSC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TS Chuyển đổi Đánh giá
1 TS sang MP4 4.7 4,878 phiếu bầu
2 TS sang MP3 4.8 707 phiếu bầu
3 TS sang AVI 4.7 205 phiếu bầu
4 TS sang GIF 4.7 72 phiếu bầu
5 TS sang MPEG 4.6 50 phiếu bầu
6 TS sang 3GP 4.8 44 phiếu bầu
7 TS sang MKV 4.7 34 phiếu bầu
8 TS sang MOV 4.7 30 phiếu bầu
9 TS sang WAV 4.8 29 phiếu bầu
10 TS sang WMV 4.5 23 phiếu bầu
11 TS sang FLV 4.8 16 phiếu bầu
12 TS sang MPG 4.4 16 phiếu bầu
13 TS sang WEBM 4.4 9 phiếu bầu
14 TS sang MPEG-2 4.8 9 phiếu bầu
15 TS sang AAC 4.9 9 phiếu bầu
16 TS sang M4A 4.9 7 phiếu bầu
17 TS sang FLAC 4.0 6 phiếu bầu
18 TS sang M4V 4.5 6 phiếu bầu
19 TS sang M2TS 4.8 4 phiếu bầu
20 TS sang MTS 5.0 4 phiếu bầu
21 TS sang DIVX 5.0 3 phiếu bầu
22 TS sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
23 TS sang HEVC 5.0 2 phiếu bầu
24 TS sang MXF 5.0 2 phiếu bầu
25 TS sang VOB 5.0 2 phiếu bầu
26 TS sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
27 TS sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
28 TS sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
29 TS sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
30 TS sang M2V 4.0 1 phiếu bầu
31 TS sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
32 TS sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
33 TS sang XVID
34 TS sang AV1
35 TS sang RMVB
36 TS sang F4V
37 TS sang 3G2
38 TS sang ASF
39 TS sang RM
40 TS sang OGG
41 TS sang AIFF
42 TS sang AMR
43 TS sang M4R
44 TS sang DTS
45 TS sang OPUS
46 TS sang SPX
47 TS sang CAF
48 TS sang TTA
49 TS sang PVF
50 TS sang PRC
51 TS sang MAUD
52 TS sang 8SVX
53 TS sang AU
54 TS sang SND
55 TS sang SNDR
56 TS sang SNDT
57 TS sang AVR
58 TS sang CDDA
59 TS sang CVS
60 TS sang CVSD
61 TS sang CVU
62 TS sang DVMS
63 TS sang VMS
64 TS sang FAP
65 TS sang PAF
66 TS sang FSSD
67 TS sang SOU
68 TS sang GSRT
69 TS sang GSM
70 TS sang HCOM
71 TS sang HTK
72 TS sang IMA
73 TS sang IRCAM
74 TS sang SLN
75 TS sang SPH
76 TS sang NIST
77 TS sang SMP
78 TS sang TXW
79 TS sang VOC
80 TS sang VOX
81 TS sang W64
82 TS sang WV
83 TS sang WVE
84 TS sang SD2
Chuyển đổi sang TS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang TS 4.9 414 phiếu bầu
2 GIF sang TS 4.7 23 phiếu bầu
3 AVI sang TS 5.0 23 phiếu bầu
4 WMV sang TS 5.0 22 phiếu bầu
5 MPG sang TS 4.6 22 phiếu bầu
6 MOV sang TS 5.0 21 phiếu bầu
7 MKV sang TS 4.9 17 phiếu bầu
8 M4V sang TS 4.8 8 phiếu bầu
9 FLV sang TS 5.0 8 phiếu bầu
10 WEBM sang TS 5.0 5 phiếu bầu
11 3GP sang TS 5.0 4 phiếu bầu
12 SWF sang TS 5.0 2 phiếu bầu
13 M2TS sang TS 5.0 2 phiếu bầu
14 VOB sang TS 3.0 1 phiếu bầu
15 M2V sang TS 5.0 1 phiếu bầu
16 MXF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
17 ASF sang TS 5.0 1 phiếu bầu
18 MTS sang TS 4.0 1 phiếu bầu
19 RMVB sang TS 4.0 1 phiếu bầu
20 3G2 sang TS
21 AAF sang TS
22 AV1 sang TS
23 AVCHD sang TS
24 CAVS sang TS
25 DIVX sang TS
26 DV sang TS
27 F4V sang TS
28 HEVC sang TS
29 MOD sang TS
30 MPEG sang TS
31 MPEG-2 sang TS
32 OGV sang TS
33 RM sang TS
34 TOD sang TS
35 WTV sang TS
36 XVID sang TS