M4A

m4a

Nén tập tin âm thanh

Đây là một lossless định dạng (và thuật toán mã hóa) cho các nền tảng của Apple. M4A được sử dụng rộng rãi trong máy nghe iPod và như là một thành phần trong QuickTime media chơi. Các bộ giải mã codec m4a được tìm thấy trong nguồn mở - điều này cho phép người sử dụng bên thứ ba để mở các tập tin ở định dạng đó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 M4A sang MP3 4.8 203,096 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 30,599 phiếu bầu
3 M4A sang M4R 4.8 2,457 phiếu bầu
4 M4A sang WMA 4.7 1,912 phiếu bầu
5 M4A sang OGG 4.8 1,125 phiếu bầu
6 M4A sang FLAC 4.8 964 phiếu bầu
7 M4A sang AIFF 4.8 782 phiếu bầu
8 M4A sang AAC 4.7 651 phiếu bầu
9 M4A sang AMR 4.8 341 phiếu bầu
10 M4A sang GSM 4.5 119 phiếu bầu
11 M4A sang OPUS 4.7 98 phiếu bầu
12 M4A sang CAF 4.9 63 phiếu bầu
13 M4A sang MP2 4.7 53 phiếu bầu
14 M4A sang AU 4.7 51 phiếu bầu
15 M4A sang CDDA 4.7 46 phiếu bầu
16 M4A sang AC3 4.6 41 phiếu bầu
17 M4A sang DTS 4.8 40 phiếu bầu
18 M4A sang TXW 3.8 28 phiếu bầu
19 M4A sang VOX 4.6 23 phiếu bầu
20 M4A sang WV 4.8 20 phiếu bầu
21 M4A sang SPX 5.0 16 phiếu bầu
22 M4A sang W64 4.5 10 phiếu bầu
23 M4A sang SMP 5.0 10 phiếu bầu
24 M4A sang SLN 5.0 9 phiếu bầu
25 M4A sang AVR 4.7 9 phiếu bầu
26 M4A sang SND 5.0 6 phiếu bầu
27 M4A sang WVE 5.0 5 phiếu bầu
28 M4A sang PVF 5.0 5 phiếu bầu
29 M4A sang AMB 3.8 4 phiếu bầu
30 M4A sang 8SVX 5.0 4 phiếu bầu
31 M4A sang TTA 4.3 3 phiếu bầu
32 M4A sang OGA 5.0 3 phiếu bầu
33 M4A sang IMA 4.3 3 phiếu bầu
34 M4A sang GSRT 5.0 2 phiếu bầu
35 M4A sang CVSD 5.0 2 phiếu bầu
36 M4A sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
37 M4A sang SD2 5.0 2 phiếu bầu
38 M4A sang PAF 3.8 2 phiếu bầu
39 M4A sang HCOM 5.0 2 phiếu bầu
40 M4A sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
41 M4A sang CVU 4.0 1 phiếu bầu
42 M4A sang FAP 5.0 1 phiếu bầu
43 M4A sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
44 M4A sang HTK 5.0 1 phiếu bầu
45 M4A sang RA 5.0 1 phiếu bầu
46 M4A sang PRC
47 M4A sang MAUD
48 M4A sang SNDR
49 M4A sang SNDT
50 M4A sang DVMS
51 M4A sang FSSD
52 M4A sang SOU
53 M4A sang IRCAM
54 M4A sang SPH
55 M4A sang NIST
Chuyển đổi sang M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang M4A 4.8 6,346 phiếu bầu
2 MP4 sang M4A 4.7 2,413 phiếu bầu
3 OGG sang M4A 4.8 1,104 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 883 phiếu bầu
5 FLAC sang M4A 4.7 679 phiếu bầu
6 AAC sang M4A 4.8 484 phiếu bầu
7 WEBM sang M4A 4.8 417 phiếu bầu
8 OPUS sang M4A 4.8 373 phiếu bầu
9 AMR sang M4A 4.8 332 phiếu bầu
10 WMA sang M4A 4.7 331 phiếu bầu
11 MOV sang M4A 4.8 292 phiếu bầu
12 WMV sang M4A 4.6 288 phiếu bầu
13 3GP sang M4A 4.8 271 phiếu bầu
14 MKV sang M4A 4.6 223 phiếu bầu
15 ASF sang M4A 5.0 196 phiếu bầu
16 MPEG sang M4A 4.8 176 phiếu bầu
17 AVI sang M4A 4.6 118 phiếu bầu
18 FLV sang M4A 4.8 113 phiếu bầu
19 AIFF sang M4A 4.9 74 phiếu bầu
20 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
21 M4R sang M4A 4.8 61 phiếu bầu
22 TS sang M4A 4.8 45 phiếu bầu
23 CAF sang M4A 5.0 36 phiếu bầu
24 MPG sang M4A 4.8 32 phiếu bầu
25 M4V sang M4A 4.9 30 phiếu bầu
26 SWF sang M4A 4.1 27 phiếu bầu
27 APE sang M4A 5.0 26 phiếu bầu
28 MTS sang M4A 4.1 21 phiếu bầu
29 AC3 sang M4A 4.7 10 phiếu bầu
30 OGV sang M4A 4.3 7 phiếu bầu
31 RM sang M4A 5.0 5 phiếu bầu
32 VOB sang M4A 4.0 5 phiếu bầu
33 SHN sang M4A 4.8 5 phiếu bầu
34 SMP sang M4A 4.6 5 phiếu bầu
35 MP2 sang M4A 4.3 4 phiếu bầu
36 DTS sang M4A 3.8 4 phiếu bầu
37 3G2 sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
38 OGA sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
39 DSS sang M4A 3.8 3 phiếu bầu
40 DIVX sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
41 M2TS sang M4A 4.0 3 phiếu bầu
42 WV sang M4A 3.8 3 phiếu bầu
43 RA sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
44 F4V sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
45 AU sang M4A 4.0 2 phiếu bầu
46 SPX sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
47 RMVB sang M4A 4.0 2 phiếu bầu
48 MOD sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
49 MXF sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
50 PRC sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
51 SPH sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
52 AAF sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
53 VQF sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
54 AV1 sang M4A
55 AVCHD sang M4A
56 CAVS sang M4A
57 DV sang M4A
58 HEVC sang M4A
59 M2V sang M4A
60 MJPEG sang M4A
61 MPEG-2 sang M4A
62 TOD sang M4A
63 WTV sang M4A
64 XVID sang M4A
65 8SVX sang M4A
66 AMB sang M4A
67 AVR sang M4A
68 CDDA sang M4A
69 CVS sang M4A
70 CVSD sang M4A
71 CVU sang M4A
72 DVMS sang M4A
73 FAP sang M4A
74 FSSD sang M4A
75 GSM sang M4A
76 GSRT sang M4A
77 HCOM sang M4A
78 HTK sang M4A
79 IMA sang M4A
80 IRCAM sang M4A
81 MAUD sang M4A
82 NIST sang M4A
83 PAF sang M4A
84 PVF sang M4A
85 SD2 sang M4A
86 SLN sang M4A
87 SND sang M4A
88 SNDR sang M4A
89 SNDT sang M4A
90 SOU sang M4A
91 TAK sang M4A
92 TTA sang M4A
93 TXW sang M4A
94 VMS sang M4A
95 VOC sang M4A
96 VOX sang M4A
97 W64 sang M4A
98 XA sang M4A