M4A

m4a

Nén tập tin âm thanh

Đây là một lossless định dạng (và thuật toán mã hóa) cho các nền tảng của Apple. M4A được sử dụng rộng rãi trong máy nghe iPod và như là một thành phần trong QuickTime media chơi. Các bộ giải mã codec m4a được tìm thấy trong nguồn mở - điều này cho phép người sử dụng bên thứ ba để mở các tập tin ở định dạng đó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 M4A sang MP3 4.8 63,680 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.9 8,450 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 715 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 269 phiếu bầu
5 M4A sang AAC 4.8 234 phiếu bầu
6 M4A sang AIFF 4.9 204 phiếu bầu
7 M4A sang FLAC 4.8 166 phiếu bầu
8 M4A sang AMR 4.8 88 phiếu bầu
9 M4A sang M4R 4.8 87 phiếu bầu
10 M4A sang GSM 4.7 42 phiếu bầu
11 M4A sang CAF 5.0 30 phiếu bầu
12 M4A sang AC3 4.8 13 phiếu bầu
13 M4A sang DTS 4.9 11 phiếu bầu
14 M4A sang OPUS 5.0 11 phiếu bầu
15 M4A sang AU 5.0 11 phiếu bầu
16 M4A sang TXW 5.0 7 phiếu bầu
17 M4A sang SLN 5.0 7 phiếu bầu
18 M4A sang SMP 5.0 6 phiếu bầu
19 M4A sang WV 5.0 4 phiếu bầu
20 M4A sang WVE 5.0 4 phiếu bầu
21 M4A sang CDDA 5.0 4 phiếu bầu
22 M4A sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
23 M4A sang AMB 3.8 2 phiếu bầu
24 M4A sang PVF 5.0 2 phiếu bầu
25 M4A sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
26 M4A sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
27 M4A sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
28 M4A sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
29 M4A sang SND 5.0 1 phiếu bầu
30 M4A sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
31 M4A sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
32 M4A sang PAF 4.0 1 phiếu bầu
33 M4A sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
34 M4A sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
35 M4A sang PRC
36 M4A sang MAUD
37 M4A sang SNDR
38 M4A sang SNDT
39 M4A sang CVS
40 M4A sang CVU
41 M4A sang DVMS
42 M4A sang VMS
43 M4A sang FAP
44 M4A sang FSSD
45 M4A sang SOU
46 M4A sang GSRT
47 M4A sang HTK
48 M4A sang IRCAM
49 M4A sang SPH
50 M4A sang NIST
51 M4A sang W64
52 M4A sang SD2
Chuyển đổi sang M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang M4A 4.9 2,478 phiếu bầu
2 MP4 sang M4A 4.8 613 phiếu bầu
3 WAV sang M4A 4.9 332 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.9 322 phiếu bầu
5 FLAC sang M4A 4.7 241 phiếu bầu
6 ASF sang M4A 5.0 192 phiếu bầu
7 3GP sang M4A 4.9 170 phiếu bầu
8 AMR sang M4A 4.9 138 phiếu bầu
9 AAC sang M4A 4.9 128 phiếu bầu
10 WEBM sang M4A 5.0 92 phiếu bầu
11 MOV sang M4A 4.8 76 phiếu bầu
12 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
13 WMA sang M4A 4.4 42 phiếu bầu
14 AIFF sang M4A 5.0 41 phiếu bầu
15 WMV sang M4A 4.9 31 phiếu bầu
16 OPUS sang M4A 4.7 31 phiếu bầu
17 MKV sang M4A 5.0 28 phiếu bầu
18 FLV sang M4A 4.7 27 phiếu bầu
19 CAF sang M4A 5.0 23 phiếu bầu
20 AVI sang M4A 4.6 18 phiếu bầu
21 APE sang M4A 5.0 16 phiếu bầu
22 M4V sang M4A 4.8 12 phiếu bầu
23 TS sang M4A 4.9 7 phiếu bầu
24 MPEG sang M4A 4.7 6 phiếu bầu
25 SMP sang M4A 4.6 5 phiếu bầu
26 M4R sang M4A 5.0 5 phiếu bầu
27 OGV sang M4A 4.8 4 phiếu bầu
28 MPG sang M4A 4.3 4 phiếu bầu
29 MTS sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
30 AC3 sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
31 SWF sang M4A 3.8 3 phiếu bầu
32 RM sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
33 DSS sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
34 DTS sang M4A 3.8 2 phiếu bầu
35 DIVX sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
36 PRC sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
37 MOD sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
38 SPH sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
39 3G2 sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
40 SHN sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
41 F4V sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
42 AAF sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
43 WV sang M4A 3.0 1 phiếu bầu
44 AV1 sang M4A
45 AVCHD sang M4A
46 CAVS sang M4A
47 DV sang M4A
48 HEVC sang M4A
49 M2TS sang M4A
50 M2V sang M4A
51 MPEG-2 sang M4A
52 MXF sang M4A
53 RMVB sang M4A
54 TOD sang M4A
55 VOB sang M4A
56 WTV sang M4A
57 XVID sang M4A
58 8SVX sang M4A
59 AMB sang M4A
60 AU sang M4A
61 AVR sang M4A
62 CDDA sang M4A
63 CVS sang M4A
64 CVSD sang M4A
65 CVU sang M4A
66 DVMS sang M4A
67 FAP sang M4A
68 FSSD sang M4A
69 GSM sang M4A
70 GSRT sang M4A
71 HCOM sang M4A
72 HTK sang M4A
73 IMA sang M4A
74 IRCAM sang M4A
75 MAUD sang M4A
76 NIST sang M4A
77 PAF sang M4A
78 PVF sang M4A
79 SD2 sang M4A
80 SLN sang M4A
81 SND sang M4A
82 SNDR sang M4A
83 SNDT sang M4A
84 SOU sang M4A
85 SPX sang M4A
86 TAK sang M4A
87 TTA sang M4A
88 TXW sang M4A
89 VMS sang M4A
90 VOC sang M4A
91 VOX sang M4A
92 VQF sang M4A
93 W64 sang M4A
94 XA sang M4A