M4A

m4a

Nén tập tin âm thanh

Đây là một lossless định dạng (và thuật toán mã hóa) cho các nền tảng của Apple. M4A được sử dụng rộng rãi trong máy nghe iPod và như là một thành phần trong QuickTime media chơi. Các bộ giải mã codec m4a được tìm thấy trong nguồn mở - điều này cho phép người sử dụng bên thứ ba để mở các tập tin ở định dạng đó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 M4A sang MP3 4.8 88,982 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 11,980 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 900 phiếu bầu
4 M4A sang M4R 4.8 711 phiếu bầu
5 M4A sang OGG 4.8 394 phiếu bầu
6 M4A sang AAC 4.8 326 phiếu bầu
7 M4A sang FLAC 4.8 322 phiếu bầu
8 M4A sang AIFF 4.8 314 phiếu bầu
9 M4A sang AMR 4.8 171 phiếu bầu
10 M4A sang GSM 4.7 66 phiếu bầu
11 M4A sang CAF 5.0 38 phiếu bầu
12 M4A sang DTS 5.0 20 phiếu bầu
13 M4A sang AC3 4.7 18 phiếu bầu
14 M4A sang OPUS 4.6 18 phiếu bầu
15 M4A sang AU 4.8 17 phiếu bầu
16 M4A sang SPX 5.0 14 phiếu bầu
17 M4A sang VOX 4.4 9 phiếu bầu
18 M4A sang TXW 5.0 9 phiếu bầu
19 M4A sang SMP 5.0 8 phiếu bầu
20 M4A sang SLN 5.0 7 phiếu bầu
21 M4A sang CDDA 4.9 7 phiếu bầu
22 M4A sang SND 5.0 4 phiếu bầu
23 M4A sang WV 5.0 4 phiếu bầu
24 M4A sang WVE 5.0 4 phiếu bầu
25 M4A sang MP2 4.0 3 phiếu bầu
26 M4A sang AMB 3.8 3 phiếu bầu
27 M4A sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
28 M4A sang PVF 5.0 2 phiếu bầu
29 M4A sang IMA 4.0 2 phiếu bầu
30 M4A sang W64 5.0 1 phiếu bầu
31 M4A sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
32 M4A sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
33 M4A sang PAF 4.0 1 phiếu bầu
34 M4A sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
35 M4A sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
36 M4A sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
37 M4A sang RA
38 M4A sang OGA
39 M4A sang PRC
40 M4A sang MAUD
41 M4A sang SNDR
42 M4A sang SNDT
43 M4A sang CVS
44 M4A sang CVU
45 M4A sang DVMS
46 M4A sang VMS
47 M4A sang FAP
48 M4A sang FSSD
49 M4A sang SOU
50 M4A sang GSRT
51 M4A sang HTK
52 M4A sang IRCAM
53 M4A sang SPH
54 M4A sang NIST
55 M4A sang SD2
Chuyển đổi sang M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang M4A 4.8 3,437 phiếu bầu
2 MP4 sang M4A 4.8 871 phiếu bầu
3 OGG sang M4A 4.9 453 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.9 421 phiếu bầu
5 FLAC sang M4A 4.7 360 phiếu bầu
6 3GP sang M4A 4.8 198 phiếu bầu
7 ASF sang M4A 5.0 195 phiếu bầu
8 AMR sang M4A 4.9 191 phiếu bầu
9 AAC sang M4A 4.9 189 phiếu bầu
10 WEBM sang M4A 4.9 150 phiếu bầu
11 OPUS sang M4A 4.7 108 phiếu bầu
12 MOV sang M4A 4.9 107 phiếu bầu
13 WMA sang M4A 4.7 102 phiếu bầu
14 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
15 MKV sang M4A 4.9 57 phiếu bầu
16 AIFF sang M4A 5.0 46 phiếu bầu
17 WMV sang M4A 4.7 43 phiếu bầu
18 FLV sang M4A 4.7 41 phiếu bầu
19 AVI sang M4A 4.5 37 phiếu bầu
20 CAF sang M4A 5.0 26 phiếu bầu
21 MPEG sang M4A 4.9 24 phiếu bầu
22 TS sang M4A 5.0 20 phiếu bầu
23 M4V sang M4A 4.8 20 phiếu bầu
24 M4R sang M4A 4.7 19 phiếu bầu
25 APE sang M4A 5.0 17 phiếu bầu
26 MPG sang M4A 4.5 10 phiếu bầu
27 SWF sang M4A 4.4 9 phiếu bầu
28 MTS sang M4A 5.0 6 phiếu bầu
29 SMP sang M4A 4.6 5 phiếu bầu
30 AC3 sang M4A 5.0 4 phiếu bầu
31 OGV sang M4A 4.8 4 phiếu bầu
32 RM sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
33 WV sang M4A 3.8 3 phiếu bầu
34 DTS sang M4A 3.8 3 phiếu bầu
35 SHN sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
36 F4V sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
37 DSS sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
38 MP2 sang M4A 5.0 2 phiếu bầu
39 M2TS sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
40 RA sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
41 3G2 sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
42 PRC sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
43 SPH sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
44 DIVX sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
45 VOB sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
46 MOD sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
47 AAF sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
48 AV1 sang M4A
49 AVCHD sang M4A
50 CAVS sang M4A
51 DV sang M4A
52 HEVC sang M4A
53 M2V sang M4A
54 MJPEG sang M4A
55 MPEG-2 sang M4A
56 MXF sang M4A
57 RMVB sang M4A
58 TOD sang M4A
59 WTV sang M4A
60 XVID sang M4A
61 8SVX sang M4A
62 AMB sang M4A
63 AU sang M4A
64 AVR sang M4A
65 CDDA sang M4A
66 CVS sang M4A
67 CVSD sang M4A
68 CVU sang M4A
69 DVMS sang M4A
70 FAP sang M4A
71 FSSD sang M4A
72 GSM sang M4A
73 GSRT sang M4A
74 HCOM sang M4A
75 HTK sang M4A
76 IMA sang M4A
77 IRCAM sang M4A
78 MAUD sang M4A
79 NIST sang M4A
80 OGA sang M4A
81 PAF sang M4A
82 PVF sang M4A
83 SD2 sang M4A
84 SLN sang M4A
85 SND sang M4A
86 SNDR sang M4A
87 SNDT sang M4A
88 SOU sang M4A
89 SPX sang M4A
90 TAK sang M4A
91 TTA sang M4A
92 TXW sang M4A
93 VMS sang M4A
94 VOC sang M4A
95 VOX sang M4A
96 VQF sang M4A
97 W64 sang M4A
98 XA sang M4A