ARJ

arj

Archiver Robert Jung

Đây là một kho lưu trữ với các tập tin nén với sự giúp đỡ của các thuật toán ARJ. Nó hỗ trợ tên tập tin dài; quản lý tập tin chia tách dữ liệu thành nhiều tập tin theo kích cỡ để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu. Ban đầu nó được phát triển cho các phiên bản trước của Windows và DOS. Hiện nay một phiên bản với mã nguồn mở làm việc với gần 10 hệ thống điều hành khác nhau.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ARJ Chuyển đổi Đánh giá
1 ARJ sang ZIP 4.6 90 phiếu bầu
2 ARJ sang RAR 4.2 10 phiếu bầu
3 ARJ sang 7Z 3.8 6 phiếu bầu
4 ARJ sang JAR 5.0 3 phiếu bầu
5 ARJ sang TAR.LZMA 5.0 1 phiếu bầu
6 ARJ sang TAR
7 ARJ sang CPIO
8 ARJ sang LHA
9 ARJ sang TGZ
10 ARJ sang TBZ2
11 ARJ sang TAR.BZ
12 ARJ sang TAR.Z
13 ARJ sang TAR.LZO
14 ARJ sang TAR.LZ
15 ARJ sang TAR.XZ
16 ARJ sang TAR.7Z
Chuyển đổi sang ARJ Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang ARJ 4.5 135 phiếu bầu
2 RAR sang ARJ 4.5 53 phiếu bầu
3 7Z sang ARJ 4.6 15 phiếu bầu
4 JAR sang ARJ 4.3 12 phiếu bầu
5 CPIO sang ARJ 4.0 1 phiếu bầu
6 CAB sang ARJ 5.0 1 phiếu bầu
7 LHA sang ARJ 5.0 1 phiếu bầu
8 ALZ sang ARJ 5.0 1 phiếu bầu
9 TAR sang ARJ 5.0 1 phiếu bầu
10 ACE sang ARJ
11 ARC sang ARJ
12 DEB sang ARJ
13 RPM sang ARJ
14 TAR.7Z sang ARJ
15 TAR.BZ sang ARJ
16 TAR.LZ sang ARJ
17 TAR.LZMA sang ARJ
18 TAR.LZO sang ARJ
19 TAR.XZ sang ARJ
20 TAR.Z sang ARJ
21 TBZ2 sang ARJ
22 TGZ sang ARJ