เครื่องมือแปลงไฟล์ ARJ ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล arj หรือแปลงให้เป็นสกุล arj

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

arj

โรเบิร์ต Archiver Jung

นี่คือการเก็บที่มีการบีบอัดไฟล์ด้วยความช่วยเหลือของอัลกอริทึม ARJ มันสนับสนุนชื่อไฟล์ยาว การจัดการไฟล์แยกข้อมูลลงในไฟล์หลายขนาดเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูล มันถูกพัฒนามาสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้าและ DOS ปัจจุบันรุ่นที่มีรหัสเปิดแหล่งที่มาทำงานร่วมกับเกือบ 10 ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด