ARJ

arj

โรเบิร์ต Archiver Jung

นี่คือการเก็บที่มีการบีบอัดไฟล์ด้วยความช่วยเหลือของอัลกอริทึม ARJ มันสนับสนุนชื่อไฟล์ยาว การจัดการไฟล์แยกข้อมูลลงในไฟล์หลายขนาดเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูล มันถูกพัฒนามาสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้าและ DOS ปัจจุบันรุ่นที่มีรหัสเปิดแหล่งที่มาทำงานร่วมกับเกือบ 10 ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน