Công Cụ Chuyển Đổi AVIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file avif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang avif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

avif

AV1 Image File Format

AVIF là codec trẻ nhất, nhưng hiệu quả nhất và tiên tiến nhất để nén hình ảnh. Kích thước tệp AVIF nhỏ hơn 10 lần so với JPEG có cùng chất lượng hình ảnh. AVIF không chỉ hỗ trợ hình ảnh Dải động tiêu chuẩn (SDR) mà còn cả Dải động cao (HDR) và Gam màu rộng (WCG). Nó có thể lưu trữ cả chuỗi hình ảnh đơn và hình ảnh. AVIF là một định dạng phù hợp HEIF. Netflix đã công bố hình ảnh đầu tiên ở định dạng AVIF vào năm 2018, nhưng vẫn chỉ có một vài phần mềm hỗ trợ nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVIF Chuyển đổi Đánh giá
1 AVIF sang JPG 4.7 673 phiếu bầu
2 AVIF sang PNG 4.7 222 phiếu bầu
3 AVIF sang JPEG 4.5 206 phiếu bầu
4 AVIF sang PDF 4.8 9 phiếu bầu
5 AVIF sang WEBP 4.8 5 phiếu bầu
6 AVIF sang GIF 4.8 4 phiếu bầu
7 AVIF sang SVG 3.8 4 phiếu bầu
8 AVIF sang HEIC 5.0 3 phiếu bầu
9 AVIF sang TIFF 4.5 2 phiếu bầu
10 AVIF sang DXF 4.5 2 phiếu bầu
11 AVIF sang WBMP 5.0 1 phiếu bầu
12 AVIF sang CGM 5.0 1 phiếu bầu
13 AVIF sang CUR 3.0 1 phiếu bầu
14 AVIF sang PDB 5.0 1 phiếu bầu
15 AVIF sang JPE 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AVIF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AVIF 4.6 176 phiếu bầu
2 PNG sang AVIF 4.3 111 phiếu bầu
3 HTML sang AVIF 4.4 21 phiếu bầu
4 JPEG sang AVIF 4.6 21 phiếu bầu
5 HEIC sang AVIF 3.8 21 phiếu bầu
6 WEBP sang AVIF 4.6 10 phiếu bầu
7 SVG sang AVIF 4.6 5 phiếu bầu
8 PDF sang AVIF 4.5 4 phiếu bầu
9 NEF sang AVIF 4.7 3 phiếu bầu
10 DOCX sang AVIF 5.0 3 phiếu bầu
11 DNG sang AVIF 4.3 3 phiếu bầu
12 XCF sang AVIF 3.8 2 phiếu bầu
13 BMP sang AVIF 4.5 2 phiếu bầu
14 PPSX sang AVIF 5.0 2 phiếu bầu
15 PSD sang AVIF 3.8 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AVIF

4.6 (1,744 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!