Công Cụ Chuyển Đổi AVIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file avif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang avif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

avif

AV1 Image File Format

AVIF là codec trẻ nhất, nhưng hiệu quả nhất và tiên tiến nhất để nén hình ảnh. Kích thước tệp AVIF nhỏ hơn 10 lần so với JPEG có cùng chất lượng hình ảnh. AVIF không chỉ hỗ trợ hình ảnh Dải động tiêu chuẩn (SDR) mà còn cả Dải động cao (HDR) và Gam màu rộng (WCG). Nó có thể lưu trữ cả chuỗi hình ảnh đơn và hình ảnh. AVIF là một định dạng phù hợp HEIF. Netflix đã công bố hình ảnh đầu tiên ở định dạng AVIF vào năm 2018, nhưng vẫn chỉ có một vài phần mềm hỗ trợ nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVIF Chuyển đổi Đánh giá
1 AVIF sang JPG 4.6 208 phiếu bầu
2 AVIF sang PNG 4.7 91 phiếu bầu
3 AVIF sang JPEG 4.5 66 phiếu bầu
4 AVIF sang WEBP 5.0 4 phiếu bầu
5 AVIF sang SVG 5.0 2 phiếu bầu
6 AVIF sang PDF 5.0 2 phiếu bầu
7 AVIF sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
8 AVIF sang DXF 4.0 1 phiếu bầu
9 AVIF sang CGM 5.0 1 phiếu bầu
10 AVIF sang TIFF 4.0 1 phiếu bầu
11 AVIF sang WBMP 5.0 1 phiếu bầu
12 AVIF sang BMP 4.0 1 phiếu bầu
13 AVIF sang JP2
14 AVIF sang TGA
15 AVIF sang PCX
Chuyển đổi sang AVIF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AVIF 4.5 109 phiếu bầu
2 PNG sang AVIF 4.2 75 phiếu bầu
3 HEIC sang AVIF 3.8 18 phiếu bầu
4 HTML sang AVIF 4.2 15 phiếu bầu
5 JPEG sang AVIF 4.2 9 phiếu bầu
6 WEBP sang AVIF 4.4 7 phiếu bầu
7 DNG sang AVIF 4.3 3 phiếu bầu
8 SVG sang AVIF 4.5 2 phiếu bầu
9 DOCX sang AVIF 5.0 2 phiếu bầu
10 BMP sang AVIF 4.5 2 phiếu bầu
11 PDF sang AVIF 5.0 2 phiếu bầu
12 NEF sang AVIF 5.0 2 phiếu bầu
13 XCF sang AVIF 3.8 2 phiếu bầu
14 PPSX sang AVIF 5.0 2 phiếu bầu
15 ABW sang AVIF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AVIF

4.5 (791 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!