Công Cụ Chuyển Đổi AVIF

Chuyển đổi trực tuyến từ file avif sang định dạng khác và từ định dạng khác sang avif

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

avif

AV1 Image File Format

AVIF là codec trẻ nhất, nhưng hiệu quả nhất và tiên tiến nhất để nén hình ảnh. Kích thước tệp AVIF nhỏ hơn 10 lần so với JPEG có cùng chất lượng hình ảnh. AVIF không chỉ hỗ trợ hình ảnh Dải động tiêu chuẩn (SDR) mà còn cả Dải động cao (HDR) và Gam màu rộng (WCG). Nó có thể lưu trữ cả chuỗi hình ảnh đơn và hình ảnh. AVIF là một định dạng phù hợp HEIF. Netflix đã công bố hình ảnh đầu tiên ở định dạng AVIF vào năm 2018, nhưng vẫn chỉ có một vài phần mềm hỗ trợ nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVIF Chuyển đổi Đánh giá
1 AVIF sang JPG 4.8 88,463 phiếu bầu
2 AVIF sang PNG 4.8 28,007 phiếu bầu
3 AVIF sang JPEG 4.8 16,435 phiếu bầu
4 AVIF sang SVG 4.4 2,077 phiếu bầu
5 AVIF sang PDF 4.8 861 phiếu bầu
6 AVIF sang DXF 4.6 718 phiếu bầu
7 AVIF sang WEBP 4.8 695 phiếu bầu
8 AVIF sang PSD 4.7 587 phiếu bầu
9 AVIF sang TIFF 4.8 452 phiếu bầu
10 AVIF sang ICO 4.8 357 phiếu bầu
11 AVIF sang GIF 3.8 347 phiếu bầu
12 AVIF sang AI 4.3 322 phiếu bầu
13 AVIF sang EPS 4.4 249 phiếu bầu
14 AVIF sang BMP 4.7 235 phiếu bầu
15 AVIF sang DOC 4.4 96 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AVIF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AVIF 4.7 1,781 phiếu bầu
2 PNG sang AVIF 4.3 1,177 phiếu bầu
3 JPEG sang AVIF 4.7 186 phiếu bầu
4 WEBP sang AVIF 4.3 160 phiếu bầu
5 HTML sang AVIF 4.4 57 phiếu bầu
6 HEIC sang AVIF 3.8 35 phiếu bầu
7 SVG sang AVIF 4.0 32 phiếu bầu
8 PDF sang AVIF 4.6 16 phiếu bầu
9 GIF sang AVIF 4.2 13 phiếu bầu
10 JFIF sang AVIF 4.8 12 phiếu bầu
11 BMP sang AVIF 4.3 9 phiếu bầu
12 DOCX sang AVIF 4.7 6 phiếu bầu
13 PSD sang AVIF 4.2 5 phiếu bầu
14 DNG sang AVIF 3.8 4 phiếu bầu
15 NEF sang AVIF 3.8 4 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AVIF

4.8 (144,389 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!