แปลงภาพ เปลี่ยนเป็น gif dds แปลง เลือกไฟล์ที่จะแปลง หรือลากและวางพวกเขาในหน้านี้
  • DDS
ไปยัง
  • GIF
ความผิดพลาด
html video audio
SETTINGS
ไปยัง
    คุณไม่จำเป็นต้องรับรู้ข้อความ?
    (สแกน PDF และแสดงสินค้า)
    หากภาพของคุณมีข้อความที่เครื่องหรือพิมพ์ข้อความกรุณาใช้ของเรา เครื่องมือ OCR (รู้จำตัวอักษรออปติคอล)
    รู้จักข้อความ
    การแปลงมาตรฐาน DDS GIF มีผลเป็นไฟล์ GIF กับรูปแบบฝังตัว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความที่อยู่ภายในนั้น
    คุณไม่จำเป็นต้องรับรู้ข้อความ?
    (สแกน PDF)
    หากรูปแบบไฟล์ PDF ของคุณมีหน้าที่สแกนโปรดใช้ของเรา เครื่องมือ OCR (รู้จำตัวอักษรออปติคอล)
    รู้จักข้อความ
    บันทึกแปลงไฟล์เป็นของฉัน
    แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีการดำเนินการเสร็จสิ้น

    วิธีแปลง DDS เป็น GIF?

    • ขั้นที่ 1: อัพโหลดไฟล์ DDS
      เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์, Google Drive, Dropbox, URL หรือทำการลากไฟล์มาที่หน้า
    • ขั้นที่ 2: เลือก"เป็น GIF"
      เลือกรูปแบบไฟล์ GIF หรือรูปแบบไฟล์อื่นตามต้องการเป็นผลลัพธ์(รองรับรูปแบบไฟล์มากกว่า 200 รูปแบบ)
    • ขั้นที่ 3: ดาวน์โหลดไฟล์ GIF ของคุณ
      ปล่อยให้แปลงไฟล์และคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ GIF ของคุณได้หลังจากนั้น