WMA

wma

Windows媒体音频

这是由微软公司开发的一种专有格式。用户感觉到这种格式的错误恢复低:有时文件微不足道的损伤可导致文件无法播放。除此之外,封闭格式会阻碍该格式向Windows平台之外拓展。

支持的转化

转换为 WMA 转换 评分
1 MP3 为 WMA 4.8 7,738票
2 MP4 为 WMA 4.8 4,345票
3 M4A 为 WMA 4.7 1,575票
4 WAV 为 WMA 4.8 723票
5 3GP 为 WMA 4.8 443票
6 OGG 为 WMA 4.9 310票
7 WMV 为 WMA 4.9 212票
8 WEBM 为 WMA 4.7 190票
9 FLAC 为 WMA 4.7 168票
10 MOV 为 WMA 4.9 160票
11 AVI 为 WMA 4.7 158票
12 MPEG 为 WMA 4.7 131票
13 AMR 为 WMA 4.8 127票
14 MKV 为 WMA 4.7 120票
15 OPUS 为 WMA 4.8 114票
16 AAC 为 WMA 4.8 111票
17 WVE 为 WMA 4.5 102票
18 MPG 为 WMA 4.7 54票
19 SWF 为 WMA 4.1 51票
20 FLV 为 WMA 4.6 47票
21 M4V 为 WMA 4.8 32票
22 ASF 为 WMA 4.8 29票
23 AIFF 为 WMA 4.6 25票
24 DSS 为 WMA 4.7 23票
25 MTS 为 WMA 4.7 18票
26 SMP 为 WMA 4.5 10票
27 APE 为 WMA 4.6 10票
28 GSM 为 WMA 4.8 10票
29 TS 为 WMA 4.9 9票
30 MP2 为 WMA 4.7 6票
31 VOC 为 WMA 4.5 6票
32 RM 为 WMA 4.8 6票
33 M4R 为 WMA 4.4 5票
34 CAF 为 WMA 4.8 5票
35 OGV 为 WMA 5.0 5票
36 DIVX 为 WMA 4.0 5票
37 AC3 为 WMA 5.0 4票
38 F4V 为 WMA 5.0 4票
39 DTS 为 WMA 3.8 4票
40 3G2 为 WMA 5.0 3票
41 VOB 为 WMA 3.8 3票
42 AU 为 WMA 5.0 3票
43 VOX 为 WMA 3.8 3票
44 OGA 为 WMA 5.0 2票
45 MXF 为 WMA 3.0 1票
46 SPX 为 WMA 5.0 1票
47 CVS 为 WMA 5.0 1票
48 CDDA 为 WMA 5.0 1票
49 XA 为 WMA 4.0 1票
50 SHN 为 WMA 5.0 1票
51 SND 为 WMA 4.0 1票
52 PVF 为 WMA 4.0 1票
53 MOD 为 WMA 5.0 1票
54 RMVB 为 WMA 5.0 1票
55 AAF 为 WMA
56 AV1 为 WMA
57 AVCHD 为 WMA
58 CAVS 为 WMA
59 DV 为 WMA
60 HEVC 为 WMA
61 M2TS 为 WMA
62 M2V 为 WMA
63 MJPEG 为 WMA
64 MPEG-2 为 WMA
65 TOD 为 WMA
66 WTV 为 WMA
67 XVID 为 WMA
68 8SVX 为 WMA
69 AMB 为 WMA
70 AVR 为 WMA
71 CVSD 为 WMA
72 CVU 为 WMA
73 DVMS 为 WMA
74 FAP 为 WMA
75 FSSD 为 WMA
76 GSRT 为 WMA
77 HCOM 为 WMA
78 HTK 为 WMA
79 IMA 为 WMA
80 IRCAM 为 WMA
81 MAUD 为 WMA
82 NIST 为 WMA
83 PAF 为 WMA
84 PRC 为 WMA
85 RA 为 WMA
86 SD2 为 WMA
87 SLN 为 WMA
88 SNDR 为 WMA
89 SNDT 为 WMA
90 SOU 为 WMA
91 SPH 为 WMA
92 TAK 为 WMA
93 TTA 为 WMA
94 TXW 为 WMA
95 VMS 为 WMA
96 VQF 为 WMA
97 W64 为 WMA
98 WV 为 WMA