WMA

wma

Windows媒体音频

这是由微软公司开发的一种专有格式。用户感觉到这种格式的错误恢复低:有时文件微不足道的损伤可导致文件无法播放。除此之外,封闭格式会阻碍该格式向Windows平台之外拓展。

支持的转化

转换为 WMA 转换 评分
1 MP3 为 WMA 4.8 10,668票
2 MP4 为 WMA 4.8 6,112票
3 M4A 为 WMA 4.7 2,482票
4 WAV 为 WMA 4.8 1,036票
5 3GP 为 WMA 4.8 478票
6 OGG 为 WMA 4.8 477票
7 WEBM 为 WMA 4.7 313票
8 WMV 为 WMA 4.9 261票
9 FLAC 为 WMA 4.7 254票
10 MOV 为 WMA 4.8 228票
11 MPEG 为 WMA 4.8 222票
12 MKV 为 WMA 4.7 191票
13 AVI 为 WMA 4.7 190票
14 OPUS 为 WMA 4.8 187票
15 AAC 为 WMA 4.8 169票
16 AMR 为 WMA 4.8 156票
17 WVE 为 WMA 4.5 102票
18 MPG 为 WMA 4.7 70票
19 SWF 为 WMA 4.0 65票
20 FLV 为 WMA 4.7 64票
21 M4V 为 WMA 4.7 37票
22 ASF 为 WMA 4.8 36票
23 DSS 为 WMA 4.8 34票
24 AIFF 为 WMA 4.7 29票
25 MTS 为 WMA 4.3 26票
26 TS 为 WMA 4.9 21票
27 APE 为 WMA 4.4 14票
28 GSM 为 WMA 4.8 12票
29 MP2 为 WMA 4.4 11票
30 SMP 为 WMA 4.5 10票
31 M4R 为 WMA 4.7 9票
32 DIVX 为 WMA 3.9 8票
33 RM 为 WMA 4.9 7票
34 VOC 为 WMA 4.6 7票
35 OGV 为 WMA 5.0 6票
36 AC3 为 WMA 5.0 6票
37 CAF 为 WMA 4.8 5票
38 3G2 为 WMA 4.2 5票
39 VOB 为 WMA 3.8 5票
40 AU 为 WMA 4.6 5票
41 F4V 为 WMA 5.0 5票
42 OGA 为 WMA 5.0 4票
43 DTS 为 WMA 3.8 4票
44 VOX 为 WMA 3.8 3票
45 PVF 为 WMA 4.5 2票
46 CDDA 为 WMA 4.5 2票
47 MXF 为 WMA 3.0 1票
48 WV 为 WMA 5.0 1票
49 XA 为 WMA 4.0 1票
50 RMVB 为 WMA 5.0 1票
51 SHN 为 WMA 5.0 1票
52 SND 为 WMA 4.0 1票
53 SPX 为 WMA 5.0 1票
54 MOD 为 WMA 5.0 1票
55 CVS 为 WMA 5.0 1票
56 AAF 为 WMA
57 AV1 为 WMA
58 AVCHD 为 WMA
59 CAVS 为 WMA
60 DV 为 WMA
61 HEVC 为 WMA
62 M2TS 为 WMA
63 M2V 为 WMA
64 MJPEG 为 WMA
65 MPEG-2 为 WMA
66 TOD 为 WMA
67 WTV 为 WMA
68 XVID 为 WMA
69 8SVX 为 WMA
70 AMB 为 WMA
71 AVR 为 WMA
72 CVSD 为 WMA
73 CVU 为 WMA
74 DVMS 为 WMA
75 FAP 为 WMA
76 FSSD 为 WMA
77 GSRT 为 WMA
78 HCOM 为 WMA
79 HTK 为 WMA
80 IMA 为 WMA
81 IRCAM 为 WMA
82 MAUD 为 WMA
83 NIST 为 WMA
84 PAF 为 WMA
85 PRC 为 WMA
86 RA 为 WMA
87 SD2 为 WMA
88 SLN 为 WMA
89 SNDR 为 WMA
90 SNDT 为 WMA
91 SOU 为 WMA
92 SPH 为 WMA
93 TAK 为 WMA
94 TTA 为 WMA
95 TXW 为 WMA
96 VMS 为 WMA
97 VQF 为 WMA
98 W64 为 WMA