WMA

wma

Windows媒体音频

这是由微软公司开发的一种专有格式。用户感觉到这种格式的错误恢复低:有时文件微不足道的损伤可导致文件无法播放。除此之外,封闭格式会阻碍该格式向Windows平台之外拓展。

支持的转化

转换为 WMA 转换 评分
1 MP3 为 WMA 4.8 5,576票
2 MP4 为 WMA 4.8 3,015票
3 M4A 为 WMA 4.7 953票
4 WAV 为 WMA 4.8 556票
5 3GP 为 WMA 4.9 404票
6 OGG 为 WMA 4.9 190票
7 WMV 为 WMA 4.9 139票
8 WEBM 为 WMA 4.6 117票
9 AMR 为 WMA 4.8 113票
10 MOV 为 WMA 4.9 110票
11 AVI 为 WMA 4.8 106票
12 FLAC 为 WMA 4.7 106票
13 WVE 为 WMA 4.5 102票
14 AAC 为 WMA 4.8 70票
15 MKV 为 WMA 4.8 60票
16 MPEG 为 WMA 4.7 49票
17 OPUS 为 WMA 4.9 48票
18 MPG 为 WMA 4.8 38票
19 SWF 为 WMA 4.2 33票
20 ASF 为 WMA 4.9 28票
21 FLV 为 WMA 4.9 25票
22 M4V 为 WMA 4.8 21票
23 AIFF 为 WMA 4.5 21票
24 DSS 为 WMA 4.6 19票
25 MTS 为 WMA 4.8 13票
26 SMP 为 WMA 4.5 10票
27 GSM 为 WMA 4.9 7票
28 APE 为 WMA 5.0 7票
29 VOC 为 WMA 4.5 6票
30 OGV 为 WMA 5.0 5票
31 TS 为 WMA 4.8 4票
32 CAF 为 WMA 4.8 4票
33 AC3 为 WMA 5.0 4票
34 RM 为 WMA 4.8 4票
35 MP2 为 WMA 4.3 3票
36 DIVX 为 WMA 3.8 3票
37 F4V 为 WMA 5.0 2票
38 DTS 为 WMA 3.8 2票
39 M4R 为 WMA 5.0 2票
40 VOB 为 WMA 3.8 2票
41 AU 为 WMA 5.0 2票
42 VOX 为 WMA 5.0 2票
43 MOD 为 WMA 5.0 1票
44 RMVB 为 WMA 5.0 1票
45 3G2 为 WMA 5.0 1票
46 XA 为 WMA 4.0 1票
47 CDDA 为 WMA 5.0 1票
48 CVS 为 WMA 5.0 1票
49 PVF 为 WMA 4.0 1票
50 SND 为 WMA 4.0 1票
51 OGA 为 WMA 5.0 1票
52 SHN 为 WMA 5.0 1票
53 AAF 为 WMA
54 AV1 为 WMA
55 AVCHD 为 WMA
56 CAVS 为 WMA
57 DV 为 WMA
58 HEVC 为 WMA
59 M2TS 为 WMA
60 M2V 为 WMA
61 MJPEG 为 WMA
62 MPEG-2 为 WMA
63 MXF 为 WMA
64 TOD 为 WMA
65 WTV 为 WMA
66 XVID 为 WMA
67 8SVX 为 WMA
68 AMB 为 WMA
69 AVR 为 WMA
70 CVSD 为 WMA
71 CVU 为 WMA
72 DVMS 为 WMA
73 FAP 为 WMA
74 FSSD 为 WMA
75 GSRT 为 WMA
76 HCOM 为 WMA
77 HTK 为 WMA
78 IMA 为 WMA
79 IRCAM 为 WMA
80 MAUD 为 WMA
81 NIST 为 WMA
82 PAF 为 WMA
83 PRC 为 WMA
84 RA 为 WMA
85 SD2 为 WMA
86 SLN 为 WMA
87 SNDR 为 WMA
88 SNDT 为 WMA
89 SOU 为 WMA
90 SPH 为 WMA
91 SPX 为 WMA
92 TAK 为 WMA
93 TTA 为 WMA
94 TXW 为 WMA
95 VMS 为 WMA
96 VQF 为 WMA
97 W64 为 WMA
98 WV 为 WMA